Stockholms universitet

Havet kan vara såväl en färdväg som ett slagfält. Det kan skilja nationer och människor åt och det kan föra dem samman, skapa förutsättningar för såväl handel som plundring, vara en källa till stora naturresurser men också dödligt farligt. I detta fält undersöks människans historiska relation till hav och vattenleder.

Populära ämnen som sjökrigshistoria och örlogsflottans historia ryms inom det maritimhistoriska fältet. Men fältet kan också innebära studier av hur människan påverkar havsmiljön eller hur havet använts som resurs - från fiske till oljeutvinning. Forskning runt hamnmiljöer och kustsamhällen kan också ingå i fältet - och mycket mer.

Studier inom fältet kan utgå ifrån såväl lokala och regionala som nationella och globala perspektiv.

Maritim historia studeras jämte maritim arkeologi och etnologi vid Centrum för maritima studier, ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer.

Relaterat forskningsämne

Historia
Illustration av landskap med sjöar och åar sett uppifrån. Framsidan av boken Facing the Sea.
På denna sida

Forskare

Ingvar Sjöblom

Forskare

Historiska institutionen
Ingvar Sjöblom

Gustav Ängeby

Doktorand

Historiska institutionen
Picture of Gustav Ängeby

Mathias Karlsmose

Doktorand

Historiska institutionen
Karlsmose Profile

Aryo Makko

Professor

Historiska institutionen
Aryo Makko

Forskargrupp

Forskningsprojekt

Utbildningar

Nyheter

Utvald läsning

Verksamhet kopplad till ämnet

Centrum för maritima studier driver Maritima seminariet, en tvärvetenskaplig seminarieserie som tar upp ämnen inom maritim historia, arkeologi och etnologi.

Läs mer om maritima seminariet

Institutionen för arkeologi och antikens kultur Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG) Historiska institutionen Centrum för maritima studier