Födda, glömda, återfunna – nyblivne doktorn Dan Johansson om två av flottans glömda skepp

Inte ens en månad efter sin disputation är Dan Johansson nu nyanställd forskare vid historiska institutionen. I sitt eget projekt inom forskningsprogrammet ”Den glömda flottan” kommer han beskriva två sextonhundratalsskepps livsöden – från konstruktion, till begravning, och återupptäckt.

Från och med januari driver Dan Johansson, som disputerade den 8 december vid Historiska institutionen, ett eget projekt inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Den glömda flottan – Sverige ”blåa” kulturarv ca 1450–1850.

– Min del av projektet handlar om två av kronans skepp, Samson och Scepter, som byggdes runt sekelskiftet 1600. 

Både Samson och Scepter, byggda i Enånger i Hälsningland respektive Biskops-Arnö, glöms med tiden bort. Runt 400 år senare återfinns de vid byggnadsarbeten i Stockholm. 

Dan Johansson.
Dan Johansson. Foto: Sofia Ekelund.

– Min uppgift blir att skriva skeppens biografier utifrån ett livscykelperspektiv – från födsel till begravning och återupptäckt, säger Dan Johansson. 

Är ditt projekt inom Den glömda flottan kopplat till din nyligen publicerade avhandling?

– Den grundforskning jag bedrivit om kronans skeppsbyggnad i samband med avhandlingsarbetet utgör grunden för de två skeppsbiografierna. Jag har samlat på mig en mängd källuppgifter om samtliga av kronans skepp under perioden som ska kompletteras med mer lokala studier om förutsättningarna för produktionen och skeppets användning. 

Vad ser du mest fram emot med det nystartade projektet?

– Det ska bli särskilt intressant att undersöka den lokala skeppsproduktionen i Hälsingland under perioden – förhoppningsvis i kontakt med kunnigt folk från trakten. 

Läs mer om Dan Johanssons avhandling "Makt och Motstånd. Bönderna, örlogsflottan och den svenska staten 1522–1640”

Läs mer om forskningsprogrammet Den glömda flottan

 

 

Mer om skeppen

Samson

Samson var ett medelstort furuskepp som byggdes av en privat skeppsbyggare i Enånger i Hälsingland. Samson användes främst till krigsmaktens transporter och försvann ur kronans räkenskaper redan under 1607. Skeppet återfinns 2019, vid grundförstärkningar i kvarteret Styrpinnen vid Kungsträdgården. Se mer om Samson på hemsidan för Vrak - Museum of Wrecks:

Vrak.se - 1500-talsvrak funnet vid Kungsträdgården

Scepter

Scepter var ett medelstort örlogsskepp i ek som byggdes på Biskops-Arnö i Mälaren av en av kronans mest kompetenta skeppsbyggare, holländaren Isbrandt Johansson. Skeppet användes tidvis som kungens regalskepp och försvinner ur rullarna under 1637. Skeppet återfinns 2017 vid arbetet med en ny kaj på Skeppsholmen vid bron mot Kastellholmen. Se mer om Scepter på hemsidan för Vrak - Museum of Wrecks

www.vrak.se/sv/vrak-och-lamningar/scepter/