Med fokus på Östersjön före Hansatiden

I december hölls det elfte årliga mötet för det internationella forskningsnätverket The Austmarr Network.

Medeltida målning av en människa som kommer ut ur en stor fisklikande varelses mun
Takmålning av Albertus Pictor i Täby kyrka. Foto: Björn Strömfeldt, Wikimedia Commons (PDM)

Arrangör för 2023 års konferens – den första fysiska sedan pandemin – som hölls i Gula Villan på Stockholms universitet var Gwendolyne Knight, forskare vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet.

–Det här var faktiskt min första Austmarr-konferens, även om jag har varit medlem i nätverket i flera år, säger Gwendolyne.

Det som är intressant med Austmarr, menar Gwendolyne, är att konferensen attraherar forskare från flera olika discipliner, från historia – inklusive ekonomisk historia och idéhistoria – till arkeologi, folkloristik, lingvistik, och religionsstudier. Nätverkets fokus, Östersjöregionen innan Hansatiden, rymmer ett brett spektrum av spännande forskning.

–Konferensen är också en arena där både enskilda forskare eller forskningsgrupper kan diskutera projekt i olika stadier, såväl pågående forskning som projektidéer, säger Gwendolyne. Vid konferensen i december presenterades projekt kring vitt skilda ämnen, från järnålderns handel på Östersjön till Finsk-Kareliska healingritualer

Gwendolyne Knight. Foto: Sofia Ekelund SU

–I min egen presentation diskuterade jag det projektet som jag ska söka till RJ (Riksbankens Jubileumsfond) och Vetenskapsrådet med – jag tog emot mycket bra kommentarer på det, och hoppas att det kommer att påverka ansökningarna positivt, säger Gwendolyne.

 

Läs mer om The Austmarr Network här