Forskningsämnen

På historiska institutionen finns både bredd och spets. Här samsas medeltidshistoriker och 1700-talsspecialister med experter på den modernaste historien.

De flesta av våra forskare arbetar med individuella projekt men samverkar också genom olika nätverk med historiker från andra delar av Sverige och världen. Vi arbetar med flera historiska ämnen som engagerar flera av våra forskare. På institutionen finns särskilda forskningscentra och seminarieserier för Medeltidsforskning, Stads- och kommunhistoria samt Maritim historia. Vi har ytterligare forskningsseminarier – för tidigmodern historia, genushistoria, modernhistoria samt klimat- och miljöhistoria – där forskare regelbundet möts för att diskutera aktuella forskningsfrågor. Här hittar du flera historiska ämnen och specialiteter våra forskare arbetar med.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde