Organisation

Historiska institutionen har 80-talet anställda och av dessa är ett tiotal administrativ personal. Utöver det har vi även lärare från andra institutioner samt gästforskare och affilierade forskare knutna till oss.

 

Ledning

Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt. Till sin hjälp har prefekten en ledningsgrupp som består av ställföreträdande prefekt, biträdande prefekt, administrativ chef och studierektorer.

Vid institutionen finns även ett doktorandråd och ett studentråd.

 

Institutionsstyrelse

Historiska institutionen leds av en institutionsstyrelse. Ledamöter väljs bland de anställda lärarna och studentrepresentanter utses av Studentrådet och Doktorandrådet. Även den administrativ personal finns representerad i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Anna Götlind, prefekt, ordförande

Mattias Tydén, ställföreträdande prefekt

Anders Ahlbäck, lärarrepresentant

Mari Eyice, lärarrepresentant

Leos Müller, lärarrepresentant

Karin Sennefelt, lärarrepresentant

Hossein Sheiban, lärarrepresentant

Karin Högström, programansvarig för KVP

Representant teknisk administrativ, TA, personal

Ebba Edberg Di Paolo, TA-personal

Studentrepresentanter

Gustav Ängeby, doktorand

Tone Bugge, student

Unn Wilsby, student

Jonas Axin, student

Suppleanter

Nils Edling, lärare

Håkan Forsell, lärare

Kurt Villads Jensen, lärare

Magnus Linnarsson, lärare

Helena Tolvhed, suppleant

Andreas Bloch, TA-personal, suppleant

Institutionsstyrelsens sekreterare

Elin Heppling

På denna sida