Forskningsprojekt

Historiska institutionens forskare forskare driver och deltar i många projekt både inom institutionen och i samarbete med andra. Projekten fokuserar på allt från medeltid till modernhistoria.

Här hittar du alla projekt som forskare vid Historiska institutionen verkar i.

Forskarna tar själva initiativ till forskningsprojekt och söker projektmedel. Resultatet av forskarnas arbete publiceras regelbundet i olika former: monografier, antologier och artiklar i tidskrifter. Många skriver också populärvetenskapliga texter, håller föredrag samt medverkar som sakkunniga i radio, tv eller andra sammanhang.