Forskargrupper

Vid Historiska institutionen studeras perioder från medeltid till nutid utifrån en rad olika perspektiv och i olika konstellationer. I forskargrupper kan forskare med samma intresseområden ha utbyten med varandra och ibland arbeta med gemensamma projekt.

Här hittar du både nationella och internationella forskargrupper som forskare från Historiska institutionen deltar i. Samarbeten inom en grupp kan sträcka sig från kontakter mellan forskare med samma intresseområde till seminarieserier och aktiva forskningssamarbeten.