Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner vid institutionen samt till individuella forskare. I menyn kan du välja att visa kontaktuppgifter för våra seniora forskare, doktorander eller uppdelat efter forskningsområde.

 

Allmän kontaktinformation

Historiska institutionen når du enklast via mejl.

Frågor om pågående eller avslutade studier:
expedition@historia.su.se

Frågor om val av studier, kursutbud, utlandsstudier mm.:
studievagledare@historia.su.se

Frågor som rör press eller kommunikation:
kommunikation@historia.su.se

Administrativa frågor:
amanuens@historia.su.se

Telefon

Telefon: 08-16 20 00 (växel)

Postadress

Stockholms universitet
Historiska institutionen
Södra huset, Hus D
SE - 106 91 Stockholm

Fakturaadress

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Som referens skriv 104 följt av beställarens namn i referensfältet på fakturan.

Medarbetare vid institutionen

Enskilda medarbetare nås via e-post. Personliga e-postadresser har följande standard: fornamn.efternamn@historia.su.se. Se lista under rubriken "Samtliga medarbetare vid historiska institutionen".

 

Ledning vid institutionen

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Forskningssamordnare
Administrativ chef
 

Press och kommunikation

För hjälp att söka rätt forskare, frågor om institutionens publikationer, forskningsseminarier med mera, välkomna att kontakta vår kommunikationsadress:

kommunikation@historia.su.se

 

Utbildning och forskning vid institutionen

Kontaktuppgifter för utbildningsadministration, studierektorer med mera finns här: 

Utbildning vid institutionen - kontakt

Kontaktuppgifter till forskninssamordnare, studierektor för forskarutbildning och forskare per ämne finns här: 

Forskning vid institutionen - kontakt

 

All personal i bokstavsordning

Samtliga medarbetare med koppling till Historiska institutionen.

På denna sida