Examen

När du är klar med dina studier kan du ta ut din examen. Det gör du själv genom att ansöka om ett examensbevis.

Foto: Ingmarie Andersson
Magisterpromotion i Aula Magna. Foto: Ingmarie Andersson

Den högre utbildningen och alla examina är indelade i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå.

Kandidatexamen
En examen på grundnivå som kräver tre års studier, 180 högskolepoäng, hp.

Magister-  eller masterexamen
Examen på avancerad nivå. Ett års studier efter uttagen kandidatexamen, 60 hp, ger en magisterexamen.
Och två års studier efter uttagen kandidatexamen, 120 hp, ger en masterexamen.

Doktorsexamen
Examen på forskarnivå som fås efter genomgången forskarutbildning, 240 hp.
 

Grundnivå

Kandidatexamen innehåller avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng, hp. För kandidatexamen krävs:

  • minst 90 hp studier med fördjupning inom ett huvudområde.
  • att studierna inom huvudområdet inkluderar ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Det finns två vägar till examen på grundnivå. Antingen genom att läsa ett kandidatprogram eller genom att läsa fristående kurser och bygga en egen kandidatexamen.

Historiska institutionen ger tre egna kandidatprogram:

Kandidatprogram i historia, kurskod: HHISK

Kandidatprogram i historia, politik och samhälle, kurskod: HHPSK

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram, kurskod: HVETK

Bygg egen examen i historia

Om du bill bygga din egen kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa 90 hp i ett huvudämne och där 15 hp är ett eget arbete,  en kandidatuppsats. Utöver detta kompletterar du med att läsa 90 hp i valfria ämnen, sk. breddningsämnen. Du kan läsa kurserna i valfri ordning. 

Om du vill ha en kandidatexamen med historia som huvudämne så läser du våra kurser:

Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, kurskod: HI1011

Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats, kurskod: HI2001

Historia – kandidatkurs, kurskod: HI4000

 

 

Avancerad nivå

En avslutad kandidatexamen gör dig behörig att läsa vidare på avancerad nivå, på ett masterprogram.

På avancerad nivå kan du avlägga en magisterexamen om ett års avancerade studier eller en masterexamen om två års avancerade studier.

Du söker till ett masterprogram för studier på avancerad nivå. Det finns möjlighet till etappavgång efter första hälften av programmet. Då kan du också få ut en magisterexamen.

En magisterexamen, 60 högskolepoäng, ska:

  • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå
  • omfatta kurser om minst 30 hp inom ett huvudområde.
  • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 15 hp inom huvudområdet.

En masterexamen ska:

  • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå
  • omfatta kurser om minst 60 hp inom ett huvudområde
  • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 hp inom eller två självständiga examensarbeten om vardera 15 hp inom huvudområdet

Mer information

Här hittar du mer information om vår kurser och program på avancerad nivå.

 

 

Lokala examensbeskrivningar – gäller för dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare. Här hittar du listan på huvudområden och de tillhörande lokala examensbeskrivningarna:

Lokala examensbeskrivningar

Vilka examensregler gäller för dig som börjat studera huvudområdet innan H16?
Examensregler

Yrke- och lärarexamen – Du som är antagen och har slutfört ett yrkes- eller lärarprogram enligt utbildningsplan uppfyller examenskraven för den examen programmet ska leda till.
Examensregler

 

Mer information om examen och hur du ansöker finns på universitets centrala sidor.

Länk till examensärenden

 

Kontakt

Studentexpeditionen

För information om registrering, intyg och kurser vänd dig till vår studentexpedition.

E-post: expedition@historia.su.se

Studie och karriärvägledare

Vår studeivägledare kan hjälpa dig med institutionens kurser, program och antagnings- och behörighetsfrågor.

E-post: studievagledare@historia.su.se

Studierektor

Vi har flera studierektorer som ansvarar för program och kurser på olika nivå. Om du har frågor om ett program eller en kurs vänd dig till ansvarig studierektor.

Länk till sida med kontakter till hela institutionen:

Kontakt

 

Studentexpedition
Studie- och karriärvägledare
På denna sida