Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i historia, politik och samhälle

Kandidatprogram i historia, politik och samhälle passar dig som vill ha en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning.

Kung Gustav V håller sitt tal till bönderna på Kungliga Slottets Borggård under Bondetåget 1914.
Kung Gustav V håller sitt tal till bönderna på Kungliga Slottets Borggård under Bondetåget 1914. Foto: Axel Malmström/Stockholms stadsmuseum.

Programmet kombinerar studier i historia och statsvetenskap och ges i samarbete mellan Historiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen. 

Historia handlar om förändring över tid och ger dig en god bild av det som en gång varit och verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag. Statsvetenskap är studiet av politik och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik. Du lär dig att analysera och problematisera politiska fenomen.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar 180 hp. Det består av sex terminers heltidsstudier och inleds med ett basblock om 120 hp. Dessa kurser utgörs av 60 hp historia och 60 hp statsvetenskap. Därefter läses ett fördjupningsblock som innefattar examensarbete i historia eller statsvetenskap, 30 hp, samt praktik, valfria studier eller utlandsstudier om 30 hp. Alternativt läses både Historia – kandidatkurs och Statsvetenskap III. 

  Studiegång och obligatoriska kurser

  BASBLOCK:

  Termin 1
  Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle, 30 hp (huvudområde historia)
  Kurslitteratur och kursbeskrivning för kursen Historia I finns under kurssidan här.

  Termin 2
  Historia II inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle, 30 hp (huvudområde historia)
  Kurslitteratur och kursbeskrivning för kursen Historia II finns under kurssidan här.

  Termin 3
  Statsvetenskap I, 30 hp (huvudområde statsvetenskap)

  Termin 4
  Statsvetenskap II, 30 hp (huvudområde statsvetenskap)

  FÖRDJUPNINGSBLOCK: 

  Termin 5
  Historia – kandidatkurs, 30 hp (huvudområde historia) eller
  Statsvetenskap III, 30 hp (huvudområde statsvetenskap)

  Termin 6
  Yrkesförberedande praktik, 30 hp i valt huvudområde, det vill säga historia eller statsvetenskap, eller valfria kurser i humaniora, samhällsvetenskap eller juridik, eller en utbytestermin vid partneruniversitet. Alternativt läses Historia – kandidatkurs, eller Statsvetenskap III.

  För närmare information om de kurser som ingår i programmet samt specificerade förkunskapskrav, se respektive kursplan. 

 • Så ansöker du

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vänder sig till personer intresserade av en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning. Utbildningen kombinerar studier i historia och statsvetenskap och förbereder för arbete med utredning och analys, inom både privat och offentlig sektor. Programmet ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se