Studera utomlands

Att lägga delar av sina studier vid ett universitet utomlands är inte bara en chans att uppleva ett annat land, möta en annan kultur och öva språk. Det kompletterar även dina studier vid Historiska institutionen med internationell erfarenhet.

Du kan välja att lägga en del av din utbildning utomlands antingen på egen hand, som en så kallad free mover, eller som utbytesstudent inom olika utbytesprogram.

Det finns olika program för studier inom Norden och inom övriga Europa. Om du är intresserad av studier utanför Europa kan läsa mer om universitets utbyte genom bilaterala universitetsavtal.

 

Han läste en termin i England

Corsham court - Masterstudenternas campus vid Bath Spa University. Slottet stod färdigt 1582.
Corsham court - Masterstudenternas campus vid Bath Spa University. Slottet stod färdigt 1582.

Utbytesstudier är en möjlighet att uppleva ett nytt land och bredda sina kunskaper med internationella erfarenheter. Här berättar Alvar Blomgren om sin termin som utbytesstudent vid Bath Spa University i England.

Studier ger internationella möjligheter

 

Om du vill studera vid ett nordiskt universitet kan du ansöka om utbyte genom Nordlys. Utbytesplatserna inom Nordlys administreras centralt av Sektionen för internationell mobilitet vid Studentavdelningen i Studenthuset.

Mer information

Mer om Nordlys finns att läsa på universitets centrala sidor här

 

Vill du studera vid ett europeiskt universitet kan du ansöka om utbyte genom Erasmus. Utbytesplatserna inom Erasmus administreras av Historiska institutionen som har utbytesavtal med många europeiska universitet.

Mer information

Vid Historiska institutionen är det studie- och karriärvägledaren som kordinerar utlandsstudier. Kontakt: studievagledare@historia.su.se

Läs en artikel där en av våra studenter berättar om sina upplevelser vid ett engelskt universitet.

På universitets centrala sidor finns information om Erasmus+

 

Skulle du vilja studera vid ett utomeuropeiskt universitet kan du ansöka om utbyte genom bilaterala universitetsövergripande avtal. Utbytesplatserna administreras centralt av Sektionen för internationell mobilitet vid Studentavdelningen.

Mer information

Här hittar du information om utlysningar för utlandsstudier.

 

Hur gör man?

Vid Historiska institutionen är vår karriär- och studievägledare koordinator för utbytesstudier. Om du är intresserad av att studera utomlands är det dit du kan vända dig.

Du kan även kontakta någon av studierektorerna om du vill veta mer om utlandsstudier.

Kontatkuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 

Länkar till mer information om utlandsstudier

På universitets centrala sidor finns mer information om du är intresserad att att studera utomlands.

Stockholms universitets ingång till utlandsstudier

 

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
På denna sida