Börja forska

Har du ett levande intresse för det förgångna? Du kanske känner att du kan bidra med nya analyser, arkivgräv, akademiska diskussioner, skrivande och allt annat som hör vår disciplin till? Vill du ägna dig åt studier och forskning på heltid?

Forskarutbildningen i historia har som mål att den färdiga doktorn självständigt ska kunna bedriva vetenskaplig historisk forskning och verka inom olika yrkesområden såsom undervisning, förvaltning, kultursektorn, massmedia och förlagsverksamhet.

Våra cirka 30 doktorander bedriver forskning inom många olika historiska områden och perioder. De står för en viktig del av institutionens samlade forskningsresultat.

Hitta mer om utbildningen och antagningen:

Läs om forskarutbildningen här. 

 

Möt våra doktorander

Doktorander kan arbeta på många olika sätt både inom och utom Sverige. Nyfiken på vad doktorander vid vår institution arbetar med? Här ser du några exempel.

 

 

Kontakt

Om du har frågor om forskarutbildningen, vänd dig till studierektor för forskarutbildningen.

Studierektor forskarutbildningen
På denna sida