Stockholmsdoktorand i Jerusalem

För att undersöka hur kristna pilgrimer från Europa uppfattade Jerusalem och dess befolkning år 1350–1697 reste Karl Lysén, doktorand vid Historiska institutionen på Stockholms universitet, själv i deras fotspår. Vi bad honom berätta lite mer om sitt projekt och sin tre månaders vistelse i Israel.

Karl Lyséns avhandling har arbetstiteln ”Four to Jerusalem: European Selfhood and Perceptions of the World 1350–1697". I den undersöker han hur fyra kristna pilgrimer från Europa har uppfattat staden Jerusalem och de människor som vistas där. Så här berättar han om sin avhandling:

– Undersökningens fokus är hur pilgrimerna relaterar och positionerar sig själva till; staden som materia, människorna som de möter i Jerusalem, samt slutligen hur de uppfattar sig själva och staden i relation till tid och historia.

Slutligen kommer jag att jämföra dessa pilgrimers beskrivningar.  Då vill jag se om det går att se någon direkt påverkan av händelser som tidigare har påståtts förändra vår världsbild, såsom exempelvis Gutenbergs tryckpress, Reformationen och upptäckten av den Nya Världen.

 

Varför är du i just Jerusalem?

Universitetet ligger faktiskt i en förort till Tel Aviv, varifrån jag har lättare att resa runt i landet. Det tar ungefär 60 minuter in till Tel Aviv och lika länge till gamla staden i Jerusalem. På så sätt kan jag träffa forskare från mitt eget lärosäte, samt från de kringliggande universiteten i Haifa och Jerusalem.

Jag får möjlighet att följa i fotstegen av undersökningens pilgrimer och bygger en bättre förståelse för platserna som de beskriver.

 

Vad finns i Jerusalem som är extra värdefull för ditt projekt?

Den gamla staden.  Jag får möjlighet att följa i fotstegen av undersökningens pilgrimer och bygger en bättre förståelse för platserna som de beskriver. Det ger mig också möjlighet att undersöka om uppgifterna som ges i källorna om vad de har sett verkligen stämmer.
Här finns också på universiteten en mycket bred kompetens om pilgrimsvandringar samt Jerusalems historia och topografi.

 

Går allt enligt plan eller har du stött på några utmaningar?

Än så länge har allt gått bra! Språket är en liten utmaning då större delen av all text är skriven på hebreiska eller arabiska. Det gäller också biblioteken där böckerna står ordnade från höger till vänster utifrån det hebreiska alfabetet. Lyckligtvis finns här väldigt hjälpsamma bibliotekarier.

 

Vad har varit bäst hittills?

Jag anlände precis innan Israel öppnade för turism. Det innebar att alla platser och kyrkor nästan var folktomma! Det var en surrealistisk känsla att kunna gå runt i Heliga gravens kyrka med bara ett tiotal andra besökare. Självklart tog jag massor av fotografier!

 

Om

Vem: Karl Lysén, doktorand i historia vid Stockholms universitet.

Gör: Arbetar vid Institutionen för Israel-studier och arkeologi vid Bar-Ilan universitet utanför Tel Aviv på ett tre månaders stipendium från Rådet för högre utbildning i Israel.

Forskar om: Kristna pilgrimer till Jerusalem 1350–1697.