Publikationer

Resultaten av den historiska forskningen presenteras framför allt genom publicerade texter. Vid sidan av doktorandernas avhandlingar författar forskarna både vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. Dessa spänner från debattinlägg och enstaka artiklar i tidskrifter till längre texter i antologier och egna böcker. Även våra studenter formulerar sig vetenskapligt i uppsatser.

Alla akademiska texter som publiceras av institutionens forskare registreras i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. Där finns även ofta möjlighet att direkt ladda ner texterna som PDF.

 

Aktuella böcker

Våra forskare publicerar sig inom ett mycket brett spektrum av ämnen, från medeltid till nutid. De är även redaktörer till olika typer av verk.

 

Avhandlingar

Alla nya avhandlingar spikas tre veckor före disputation i Digitala Vetenskapliga Arkivet. Där hittar du alla avhandlingar, se sökfunktionen på denna sida.

Här kan du hitta en fullständig lista över framlagda avhandlingar vid Historiska institutionen 1970–2022:

Framlagda avhandlingar vid Historiska institutionen 1970-2022

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida