Infrastruktur

Historiska institutionens forskning drivs av individuella forskare och av centra knutna till institutionen. Pågående forskning presenteras regelbundet i tematiska seminarieserier.

På institutionens seminarieserier berättar både våra egna och inbjudna forskare om aktuella projekt. Flera av seminarieserierna är öppna för alla intresserade. Några är tvärvetenskapliga.

Historiska institutionen bedriver forskning inom genushistoria, klimat- och miljöhistoria, maritima studier, medeltidsstudier, modernhistoria, stads- och kommunhistoria och tidigmodern historia. För dessa ämnen driver även institutionen seminarieserier.

Läs mer om seminarieserierna här

 

Centrum för maritima studier

oljemålning av segelfartyg som förliser i en storm på havet.
William Bradford, ca 1860: Shipwreck off Nantucket. The Met, acc. 1971.192.

Centrum för maritima studier, CEMAS, är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö mellan ämnena historia, etnologi och arkeologi, i samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. Centret drivs från Historiska institutionen av centrumledare Leos Müller.

CEMAS driver maritima seminariet i samarbete med SMTM.

Läs mer på CEMAS egen webbsida.

 

Centrum för medeltidsstudier

Medeltida kvinna sitter vid ett skrivbord och skriver. Bild från 1400-talet.

Centrum för medeltidsstudier är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan en rad olika institutioner som arbetar med studier av medeltiden. Centrumledare är Kurt Villads-Jensen. Centret driver Medeltidsseminariet.

Läs mer på Centrum för medeltidsstudiers egen hemsida

 

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia drivs vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Historiska institutionen samarbetar nära med centret, som driver en seminarieserie om internationella relationers historia. Seminarierna i serien hålls ofta på Historiska institutionen.

Läs mer om centret på hemsidan för Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

På denna sida