Profiles

Anna Götlind

Anna Götlind

Professor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-16 36 37
E-post anna.gotlind@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 953
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Forskning

Mina forskningsintressen kan bäst sammanfattas under rubriken kulturhistoria – i ordets bredaste bemärkelse – och då med speciell inriktning mot mikrohistoria.

Min doktorsavhandling från 1993 behandlar kyrkans och speciellt klosterväsendets roll för teknikkunnande och teknikspridning i det medeltida Sverige, liksom den medeltida kristendomens syn på tekniskt och manuellt arbete. Efter disputation genomförde jag ett större projekt om regionalt tekniskt utvecklingsarbete i ett långt historiskt perspektiv, med fokus på olika aktörer på lokal, regional och central nivå. Detta projekt genererade flera mindre projekt, bland annat om Christopher Polhem och Stjernsunds bruk, om sambandet mellan frikyrklighet, idrott och företagande på landsbygden, liksom ett antal studier utgående från en omfattande bondedagbok. En av dessa är en mikrohistorisk studie av den informella äldreomsorgen på en småbrukargård i Garpenberg i södra Dalarna.

Åren 2003 och 2004 var jag ansvarig för att vid Högskolan Dalarna bygga upp en större forskningssatsning kring Världsarvet Falun med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Efter detta genomförde jag under åren 2005–2010 ett större populärvetenskapligt bokprojekt på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening, med anledning av föreningens hundraårsjubileum.

På senare år har jag genomfört ett antal studier av dalfolkets säsongsarbete i Stockholm, det så kallade herrarbetet. Jag arbetar förnärvarande på en mikrohistorisk studie av ett sockenbarn som levde sitt liv i utkanten av Stockholm. Hans livsöde utgör den röda tråden i en kommande bok om det svenska samhällets och Stockholms förändring under perioden ca 1850–1940.

Forskningsplanerna framöver innefattar en biografi över sjuksköterskan, fackföreningsledaren och politikern Gerda Höjer (1893–1974). Jag planerar också att skriva en bok om Stockholms industrihistoria ur ett mikrohistoriskt perspektiv, återigen med ett livsöde som röd tråd, närmare bestämt uppfinnaren Carl Alrik Hult (1867–1964).

Jag var under många år ansvarig för flera forskningscirklar för historieintresserade amatörer i Dalarna. Mina erfarenheter från detta har jag, tillsammans med Helena Kåks, sammanfattat i en lärobok för studenter i mikrohistoria. Tillsammans med Magnus Linnarsson har jag gett ut en lärobok om vetenskaplig formalia för humanister. Jag har också skrivit två läroböcker för grundskolan om källor och källkritik, med inriktning mot barns respektive ungdomars historia.

Nyckelord

kulturhistoria, mikrohistoria, teknik- och industrihistoria, äldreomsorg, kvinnohistoria, herrarbete, socialhistoria, Gerda Höjer, källor och källkritik, barn och ungdomar.

Senast uppdaterad: 16 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa