Efter mer än 200 år öppnades äntligen paketen

1807 slogs några paket in på Färöarna för att skickas till en adress till Köpenhamn. Resan gick genom ett oroligt Europa präglat av Napoleonkrigen och skeppet som skulle föra paketet över Atlanten kapades av brittiska flottan innan de nådde sin destination. Lasten konfiskerades och paketen förblev oöppnade, fram tills alldeles nyligen.

Paket med titthål avslöjar något stcikat i rött, svart och vitt.
Titthålen i paketen från 1807 kan möjligtvis vara gjorda av kapare eller prisdomstolen för att kontrollera innehållet. Foto: Gustav Ängeby.

Det var våren 2023 när Gustav Ängeby, doktorand vid Historiska institutionen, var på arkivvistelse i London och besökte The National Archives som han uppmärksammade att ett par paket, som legat oöppnade i över två hundra år, hade små ”titthål” i omslagspapperet. Trots att förseglad korrespondens vanligtvis inte öppnas idag gjordes här ett undantag, och nu, nästan ett år senare, har paketen öppnats.

–Eftersom samlingen jag studerar för mitt avhandlingsprojekt för närvarande katalogiseras, arbetar jag och andra forskare tätt tillsammans med arkivarierna vid arkivet, berättar Gustav Ängeby. Därför fick han en fråga om han kunde hjälpa till att identifiera materialet i två lådor som man misstänkte tillhörde ett kapat danskt skepp.

Gustav Ängeby, Doktorand vid Historiska institutionen
Gustav Ängeby, Doktorand vid Historiska institutionen. Foto: Elin Heppling

Så visade det sig vara. Lådorna innehöll en mängd skeppspapper, domstolsmaterial och korrespondens tillhörande det danskflaggade skeppet Anna Maria – ett skepp som kapats av brittiska flottan på väg från Tórshavn till Köpenhamn i september 1807. I lådorna fanns också paketen.

Oöppnat i över 200 år

–Totalt var det tre större paket och några mindre om jag minns rätt. På ett av paketen stod det skrivet att det innehöll korn, och de andra hade små hål i hörnen, berättar Gustav. Han tror att hålen möjligtvis kan vara gjorda av kapare eller prisdomstolen för att kontrollera innehållet. Genom hålen kunde man tydligt se vackra stickningar kika fram.

Trots att paketens innehåll kunde anas genom hålen har de legat oöppnade fram till nu.

–Troligtvis har de bedömts inte ha bäring för brittiska amiralitetsrätten, där det kapade skeppet hamnade, säger Gustav. När brittiska kapare eller örlogsflottan kapade skepp samlades rutinmässigt allt skriftligt material in som man kunde hitta ombord, berättar han.

Gustav förklarar att det beslagtagna materialet fungerade som bevis för speciella domstolar med uppdrag att reda ut om kapandet gått rätt till och att skeppet tillhörde fienden eller undersåtar från en neutral stat som skeppade fiendens varor. Anna Maria kapades i samband med att Storbritannien tvingade Danmark att överge sin neutralitet och gick in i Napoleonkriget på den franska sidan, vilket innebar att det var fritt fram för domstolen att döma skepp under dansk flagg som fiendens.

–Gissningsvis kunde domstolen slå fast att skeppet var danskt på andra sätt än att man var tvungen att gå igenom alla paket och korrespondens, tror han.

Ett undantag att paketen öppnats

Att paketen öppnas just nu, efter att dess innehåll återupptäckts, berättar Gustav, är ett resultat av ett samarbete mellan The National Archives, Margaretha Nónklett och Erling Isholm vid Fróðskaparsetur Føroya (Färöarnas Universitet) och Prize Papers Project vid Oldenburgs Universitet. Även Margaret Hunt och Anna Knutsson vid Uppsala Universitet har varit inblandad.

Öppning i paket avslöjar något stickat vitt
Foto: Gustav Ängeby

När paketen väl öppnats visade sig det stickade innehållet vara sockor och en stickad tröja i dammodell. Av en medföljande hälsning gick det att utläsa att tröjan var en gåva från hustrun till en dansk snickare på Färöarna, ämnad för mottagarens fästmö.

Gustav berättar att The National Archives under senare år vanligtvis inte öppnar förseglad korrespondens, bland annat på grund av resursskäl.

–Men här gjorde man bedömningen att det materiella fyndet var så pass unikt att det förtjänade ett undantag.

En del i ett större forskningssammanhang

För Gustavs egen forskning har fynden betydelse som en del i ett större sammanhang om politiserande av internationellt vatten.

–Anna Maria kapades samtidigt som hundratals andra danska skepp i samband med Köpenhamns bombardemang år 1807. Det representerar troligtvis den mest riktade attacken mot ett annat lands kommersiella flotta under tidigmodern tid, men brittiska kapare och flotta beslagtog samtidigt danska besittningar och skepp i Amerika, Afrika och Asien, berättar Gustav. Och menar att fynden visar på hur Storbritannien använde kapare och lagstiftning kring kaperier för slå mot neutral handel på ett globalt plan, vare sig det rörde sig om skepp i Karibien, Indiska Oceanen eller Nordsjön.

Det ger en spännande inblick i vardagslivet för enklare människor under den här perioden, samt hur man upprätthöll familje- och vänskapsrelationer över längre avstånd.

Fynden i de nyöppnade paketen har rönt uppmärksamhet även inom annan forskning, bland annat bland specialister på tidigmodern stickning.

–Som jag förstått det användes den typ av stickad tröja som hittats i paketen som vardaglig klädsel av människor från de breda folklagren, och mönstret bedöms vara skapat på Färöarna. Det ger en spännande inblick i vardagslivet för enklare människor under den här perioden, samt hur man upprätthöll familje- och vänskapsrelationer över längre avstånd. I fallet med den stickade tröjan var den postad från en dansk snickares hustru till en familj i Köpenhamn, som ett tack för en tidigare gåva.

Läs BBC:s artikel om paketens innehåll här
Läs mer om Prize Paper-projektet här
Läs mer om Gustav Ängebys forskning här