Profiles

Picture of Gustav Ängeby

Gustav Ängeby

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post gustav.angeby@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D842
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Antagen som doktorand HT 2020. Knuten till Centrum för maritima studier (CEMAS).

Forskningsområden

  • Skandinavisk långdistanshandel
  • Slaveri, slavhandel och abolitionism
  • Migrationshistoria

Pågående forskning:

Genom ett omfattande, ostuderat och atypiskt källmaterial undersöker min avhandling framväxten och användandet av skandinaviska köpmäns sociala nätverk under 1700-talets slut. Då sträckte sig svenska och dansk-norska handelsnätverk från kolonier i Västindien till kontor i Kanton och Macao. Det innefattade förutom aktiviteten i Östersjön rederiverksamhet i Medelhavet, Nordsjön och Indiska Oceanen, samt i Danmarks fall även handelsstationer i Västafrika och Indien. Utvecklingen var dock knuten till det institutionella ramverk som styrde slavbaserad varuproduktion – kolonialism – och var till syvende och sist beroende av såväl europeiska som regionala stormakter. Därför kom skandinaviska köpmän, kaptener och plantageägare att operera i de gråzoner som konstruerats i takt med att hemländerna anammade en politiskt neutral småstatsroll. Som neutrala under tidsperiodens många krig kom identifikationen som svensk eller dansk ge rollen som mellanhänder, mäklare och smyghandlare på viktiga platser för den globala ekonomin.

I min avhandling arbetar jag med de så kallade ’Prize Papers’ som bevarats i High Court of Admiralty:s samling. Inom 1600- till 1800-talens sjörätt var ’pris’ ett kapat fiende- eller neutralt fartyg som misstänktes hjälpa fienden genom att frakta dess varor (så kallad trampfart), eller helt enkelt segla under falsk flagg. Verksamheten var en del av tidigmodern krigsföring och backades upp av en byråkratisk apparat; efter kapningen var det upp till särskilda prisdomstolar att avgöra om förfarandet var i enlighet med gällande lagar och konventioner. Därför konfiskerades alltid samtligt skriftligt material ombord av kaparen och skickades till domstolen för att bistå de ibland långlivade förhandlingarna - varpå man i 'Prize Papers' finna en fascinerande uppsjö av (ibland oöppnade) brev, fraktsedlar, anteckningar, loggböcker och andra föremål från kapade skepp världen över.

Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa