Stockholms universitet

Historia handlar om människor i förfluten tid. Som historiker studerar vi aktörer, strukturer, händelser, föreställningar och symboler och dess betydelse i en vidsträckt dåtid som sträcker sig från vad som skedde igår till tusentals år tillbaka i tiden.

Genom historia kan vi förstå hur tillvaron såg ut för länge sedan, men också förklara varför det var så och vilka möjligheter människor har haft att påverka och förändra. Vi ställer också frågan: hur kommer det sig att vi har hamnat där är vi är idag?

Historikerns uppgift är att ge en så rättvisande bild som möjligt av det som en gång var men kanske inte längre finns. Genom att lyfta fram inte bara de mest synliga aktörerna utan också de gömda och undanskuffade, och deras betydelse i det förflutna, kan vi kanske också bidra till att stärka människor i samtiden.

 

Handlingar från 1600-talet i Stockholms stadsarkiv.
På denna sida

Genushistoria

En man och en kvinna fotograferade bakifrån mot en fond med antikt motiv.

Idrottshistoria

Svartvitt foto. Personer spelar fotboll.

Internationella relationers historia

Stayer föreställande Stalin, Roosevelt och Churchill.

Klimat- och miljöhistoria

Målning. En vulkan som har ett utbrott.

Maritim historia

Illustration av landskap med sjöar och åar sett uppifrån. Framsidan av boken Facing the Sea.

Medeltidshistoria

Medeltida illustration, en person i en säng drömmer och flera medeltida personer.

Modernhistoria

Tre valsedlar på vilka det står "Jag röstar för förslag nr" följt av 1, 2, respektive 3.

Tidigmodern historia

Oljemålning. Kvinnor och män i 1500-talskläder. Framför dem massor av kött och frukt.

Urbanhistoria

Foto föreställande gata i Lviv, 1996.