Stockholms universitet logo, länk till startsida

Klimat- och miljöhistoria handlar om hur variationer och förändringar i naturen påverkat människor och samhällen under historien och hur man anpassat sig till dessa förändringar. Ämnet studerar också hur människan i sin tur påverkat sin miljö, liksom hur man har upplevt och begripliggjort naturen.

Under 2000-talet har klimat- och miljöhistoria vuxit fram som ett nytt tvärvetenskapligt forskningsfält. Det innefattar en lång rad olika områden och typer av frågeställningar: från statistiska studier av hur historiska klimatförändringar påverkat jordbrukets produktivitet, källpluralistiska undersökningar av hur natur- och kultur landskapet förändrats över tid till kultur- och idéhistoriska analyser av hur människor uppfattat och tolkat naturlandskapet och sin plats i detsamma.

Klimat- och miljöhistoria involverar, förutom historiker, arkeologer, ekologer, geografer och många fler. Vad som förenar fältet är strävan att förstå vilken historisk betydelse som förändringar i naturen haft för människor och samhällen på olika håll i världen, från forntiden till idag, och hur människans aktiviteter i sin tur påverkat naturmiljön.

Relaterat forskningsämne

Historia
Målning. En vulkan som har ett utbrott.
På denna sida

Forskare

Fredrik Charpentier Ljungqvist

Professor i historia, särskilt historisk geografi

Historiska institutionen
Fredrik Charpentier Ljungqvist

Charlotta Forss

Forskare

Historiska institutionen
Charlotta Forss

Forskningsprojekt

Utbildningar

Nyheter