Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljökommunikation

Kursen behandlar förhållandet mellan vardaglig kommunikation, medier och miljö ur ett tvärvetenskapligt perspektiv som kombinerar humaniora och samhällsvetenskap. Kursen utgår ifrån ett integrerat tillvägagångssätt och förbinder frågor om planetär förändring med de roller som medier och kommunikationsprocesser har i kunskapsproduktionen om dessa. Kursen behandlar frågeställningar om hur olika medier, såsom nyhetsmedier, film och sociala medier konstruerar kunskap och information om klimat och miljörelaterade problem.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.