Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Hållbar utveckling i en ojämlik region,

Kursen förklarar och analyserar relationen mellan miljö, utveckling och dess sociala konsekvenser i Latinamerika. Kursen behandlar temat hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med lokala, nationella och globala exempel.

För dig som är antagen VT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

På kursen studerar och diskuterar vi nyttjandet av naturresurser och konsekvenser av detta för miljö och samhälle. Begrepp såsom 'extraktivism' och 'neoextraktivism' står i fokus. En annan aspekt som belyses under kursens gång är idéer och politik syftande till att förbättra levnadsstandarden för regionens medborgarna. Kursen analyserar utvecklingens och miljöns gemensamma nämnare samt motsättningarna mellan välfärd, tillväxt och hållbara system. Dessutom ges en tillbakablick på frågan om Latinamerikas position som en viktig råvaruexportör inom den internationella arbetsdelningen och vadexempelvis gruvdrift och expanderande agrar monokultivering innebär för människor och miljö. Därutöver analyseras demografiska och migratoriska förändringar, samt framväxten av politiska och sociala rörelser som är länkade till miljöfrågor. 

"Deforestation" Lic.CC BY 2.0. Source:https://search.creativecommons.org/photos/
Foto: "Deforestation" by crustmania CC BY 2.0.