Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konst, miljö och hållbarhet i Östasien

Kursen undersöker kritiskt skärningspunkten mellan visuell konst och miljöhistoria i ett regionalt perspektiv som innefattar Japan, Kina och Korea.

Känt för sin traditionella närhet till naturen och lovordat för sitt främjande av grön teknologi, men kritiserat för ett överutnyttjande av resurser, är Östasien en av fokuspunkterna för dagens hållbarhetsdiskurs. Idag sträcker sig denna diskurs bortom teknologiska studier och policystudier och tar i allt högre grad till sig perspektiv från humaniora.

Konst, miljö och hållbarhet i Östasien utforskar den senaste epistemologiska utvecklingen som förebådats av det växande fältet miljöhumaniora. Genom en ekokritisk analys av visuell konst (arkitektur, måleri, tryck, offentlig konst, deltagande konst, design etc.) följer kursen spåren av samverkan mellan den mänskliga och icke-mänskliga världen genom historien och olika ekologiska, kulturella, sociopolitiska och ekonomiska sammanhang i regionen.

Kursen fokuserar på miljöfrågor (föroreningar, avfall, förlust av biologisk mångfald, avskogning, global uppvärmning etc.) och omvärderar samtidigt uppdelningen mellan natur och kultur och anknyter till de bredare teoretiska ramverken orientalism, kolonialism, nationalism och globalisering.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en modul som omfattar 7.5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Undervisningen sker på engelska.

  Kursupplägg och resurser

  Kursplanering och resurser finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Examinator

  Ewa Machotka

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22