Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Global etik

Kursen behandlar aktuella globala problem. Det gäller t.ex. frågor om krig och fred, om rättvisa och en hållbar miljö. Mot denna bakgrund behandlas frågor om moraliskt ansvar och om möjligheten av globala lösningar.

Vilket moraliskt ansvar har vi för den globala fattigdomen, miljöförstörelsen eller klimatförändringarna? Spelar det någon roll för lösandet av dessa problem hur jag som enskild individ handlar? Finns det globala lösningar? Är införandet av en global demokratisk regering en framkomlig väg? Och vilken roll, om någon, spelar kulturella skillnader för moraliska ställningstaganden? Denna typ av frågor behandlas på ett systematiskt och ingående sätt i kursen.

 • Kursupplägg

  Lärare sommarterminen 2024:  Isaac Taylor och Torbjörn Tännsjö

  Undervisningsspråk: Engelska

  Undervisningsform: Distanskurs

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

  Kursen startar vecka 23.

  Lärplattform Athena
  Läsanvisningar, detaljerad kursplanering m.m. kommer att lägga upp på kursens Athenasida.
  Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Torbjörn Tännsjö, From Despotism to Democracy: How a World Government Can Save Humanity (Springer, 2023).

  Kompletterande litteratur i urval av lärarna

 • Kontakt