Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matens filosofi

Kursen behandlar matens filosofi och har för avsikt att ge dess deltagare en bättre förståelse för livsmedelssystemet och dess enorma betydelse för oss individer och för världen i stort.

Registrering
I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Kursen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna uppfattningar om mat och ställer frågor kring deras matval, och introducerar därefter nya idéer om och värden knutna till mat. En avsikt med kursen är att utvidga och förändra deltagarnas syn på mat, livsmedelssystemet och den värld vi lever i. Under kursen kommer vi att diskutera frågeställningar kring hållbarhet och klimat, djurs moraliska status, politiska och moraliska aspekter på GMO, svält, vår plikt gentemot fattiga, mänskliga rättigheter, genus, personlig identitet, samt vilken roll mat spelar i det goda livet.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering med mera kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare vårterminen 2023: Henrik Lagerlund

  Undervisningsspråk vårterminen 2023: Svenska

  Undervisningsform: Undervisningen kommer huvudsakligen bedrivas i form av förberedda seminarieliknande diskussioner (”flipped classroom”) samt med inbjudna gästföreläsare.

  Examination: Kursen examineras med i tre delar. (1) En loggbok som studenten för under kursen, (2) en hemuppgift, och (3) poster-presentationer av grupparbeten.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Lärare Henrik Lagerlund

  henrik.lagerlund@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expedition

  info@philosophy.su.se