Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien

Latinamerika har återigen stärkt sin position som råvaruexportör i den internationella arbetsordningen. Enligt vissa forskare kommer detta - i kombination med globalisering och ökande internationell konkurrens om naturresurserna - begränsa möjligheterna att säkerställa en hållbar utveckling. De betonar att en ökande orientering mot gruvdrift och monokulturellt jordbruk kommer att ha en avgörande inverkan på miljö och sociala förhållanden, bland annat genom en marginalisering av småskaligt jordbruk, avskogning, demografiska förändringar och nya migrationsrörelser. Andra forskare hävdar att denna utveckling genererar tillväxt och internationell konkurrenskraft och frigör resurser för sociala reformprogram. Kursen analyserar dessa två åsiktsriktningar samt även de statliga och samhälleliga aktörer vars verksamhetsområde inbegriper frågor om hållbar utveckling. Vidare diskuterar kursen relationen mellan hållbar utveckling, å ena sidan, och demokrati och social rättvisa, och den andra. En sådan diskussion kräver en grundläggande genomgång av olika definitioner av och föreställningar om "utveckling", samt hur dessa olikheter har påverkat latinamerikansk politik och offentliga debatter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Spring 2020
  Teacher: Larissa Basso

  Book list

  • BARAIBAR NORBERG, Matilda (2020): The political economy of agrarian change in Latin America, Palgrave (chapter 03) – EBOOK available at Stockholm University (selected chapters)
  • CARBONNIER, Giles, Humberto Campodónico and Sergio Tezanos Vázquez (eds.) (2017): Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America, Brill (chapters 04, 12) – EBOOK available at Stockholm University (selected chapters)
  • CARRUTHERS, David (ed.) (2008): Environmental Justice in Latin America: problems, promise and practice, MIT Press (chapters 01, 02) – EBOOK available at Stockholm University. (selected chapters)
  • DOMINGUEZ, Jorge and Ana Covarrubias (2015): Routledge handbook of Latin America in the world, Routledge (chapters 05, 26) – EBOOK available at Stockholm University (selected chapters)
  • GWYNNE, Robert N. and Cristobal Kay (eds.) (2014): Latin America Transformed: globalization and modernity, 2nd edition, Hodder Arnold (chapter 06) – EBOOK available at Stockholm University (selected chapters)
  • VIOLA, Eduardo and Matias Franchini (2018): Brazil and climate change: beyond the Amazon, Routledge (chapter 06) – EBOOK available at Stockholm University (selected chapters)

  (The course will also have a different number of articles from Journals)

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt