Studera utomlands

Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle.

I skrivande stund är det fortfarande ett mycket osäkert läge i världen och Sverige kring hur coronapandemin kommer att utvecklas. Då utbytesstudier behöver planeras i god tid före utresa till det mottagande universitetet, har Institutionen för socialt arbete beslutat följande: ett begränsat antal platser till samarbetsuniversitet i Europa kommer att utlysas för ansökan till HT22.

Du som blir antagen till en utbytesplats får vara beredd på ändrade förutsättningar för dina studier, och i värsta fall att utbytet inte kan bli av. Du har också ett stort ansvar att hålla dig underrättad om vilka regler och förhållningsorder som gäller på den studieort du kommer till, samt vilka försäkringsvillkor som kommer att gälla. Undervisning kan förekomma på plats eller online.

 

Studenter vid Stockholms universitet
Foto: Victor Gårdsäter

 

 

Vart kan jag åka?

Studentutbyte betyder att två universitet byter studenter med varandra inom ett samarbetsavtal och det gör att du inte betalar någon studieavgift.

Vart du kan åka beror på inom vilket avtal som du ansöker om utbytesstudier. Institutionen har dels egna avtal, dels finns det avtal som Stockholms universitet som helhet har med andra lärosäten.

Institutionen för socialt arbete har utbytesavtal med motsvarande institutioner vid ett antal utländska lärosäten. Våra avtal är s.k. Erasmusavtal vilket innebär att det finns möjlighet att söka stipendier för utbytesstudier. För närvarande har institutionen avtal och kontakter enligt nedan, vi har två platser per avtal. Du kan ansöka till en plats/ ett universitet. Möjligheten att åka till ett universitet av dessa ovanstående avgörs av det mottagande lärosätet i samband med vår institution nominerar student för utbyte.

Alice Salomon Fachhochschule Berlin, Tyskland (tyska, engelska)

Hogeschool van Amsterdam Amsterdam Nederländerna (holländska, engelska)

KSH München München, Tyskland (tyska och engelska)

Metropolitan University Köpenhamn, Danmark (danska, engelska)

University college Dublin Dublin, Irland (engelska)

Universidad de Deusto San Sebastian, Spanien (spanska)

Läs mer om vad det finns för möjligheter till utbyte nästa termin

Stockholms universitet har centrala universitetsövergripande utbytesavtal med ett femtiotal universitet i världen, många utanför Europa. Alla studenter kan söka oavsett vilket ämne de läser då avtalen inte är knutna till ett särskilt ämne. För mer information om vart du kan åka via dessa centrala avtal och hur ansökan och antagningsprocessen  se Stockholms universitets sida

  Studera utomlands.

 

När under utbildningen kan jag göra utbytesstudier?

Det är under de teoretiska kurserna på termin 4 och den verksamhetsförlagda utbildningen på termin 5 som du kan åka på utbytesstudier.

Berlin. Foto: Isabelle Aslan.
Berlin. Foto: Isabelle Aslan.

Utbyte av teorikurser sker under din fjärde termin, du läser då  kurser i relation till socialt arbete på ett annat universitet/högskola någonstans i världen.

Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: central nivå och institutionsnivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt.

Ansökan genom centrala avtal sker ca 1 år innan utbytet, dvs medans du går din andra termin på programmet. Ansökan genom institutionens avtal sker ett halvår innan utbytet, dvs medan du går din tredje termin på programmet.

Utbytets omfattning under termin 4

Läs information på VFU utomlands för verksamhetsförlagd utbildning under programmets femte termin.

Läs mer om att göra VFU utomlands

 

Hur och när söker jag?

Hur och när du ska ansöka om att få göra utbytesstudier beror på om du vill göra utbytet via Stockholms universitets centrala avtal, eller om du vill göra det med hjälp av institutionens egna avtal.

Ansökan via institutionens egna avtal

Vid ansökan om att åka via centrala avtal, som främst gäller utanför Europa, ansöker du cirka ett år i förväg, det vill säga under din andra termin.

Läs mer om att åka på utbyte via centrala avtal

 

 

Mer information om utbytesstudier

Inför ansökan till centrala avtal anordnar Studentavdelningen vid SU informationsträffar. Håll utkik på hemsidan i oktober- november inför nästa hösttermin och i februari – mars inför nästa vårtermin, då utlysningar av platser presenteras.

Information om utbytesplatser via institutionens avtal ges av internationell koordinator. Välkommen med dina frågor till Eva Marklund, eva.marklund@socarb.su.se

Studenter som antas till utbytesstudier kommer att erbjudas ett enskilt informationsmöte via Zoom.

I skrivande stund är det fortfarande ett mycket osäkert läge i världen och Sverige kring hur coronapandemin kommer att utvecklas. Då utbytesstudier behöver planeras i god tid före utresa till det mottagande universitetet, har Institutionen för socialt arbete beslutat följande: ett begränsat antal platser till samarbetsuniversitet i Europa kommer att utlysas för ansökan till H22.

Först görs en bedömning av de ansökningar som kommit in i relation till antal platser vid respektive universitet. Om antalet sökande som är berättigade att söka överstiger antalet platser så görs en lottning.

Studenterna som sökt kallas till samtal om den fortsatta proceduren. Studenten träffar Eva Marklund, internationell koordinator vid vår institution,  bland annat för att inleda diskussion om det som ska bli ett ”Learning Agreement” det vill säga en plan/överenskommelse om vilka kurser som ska läsas på det utländska lärosätet under utbytesterminen.

Studenten som fått en utbytesplats träffar sedan också studievägledningen. Hos studievägledaren får du ytterligare information och det görs en individuell plan över studierna kommande termin, se nedan ”utbytesstudiernas omfattning”.

Vilka språk kan du? Inte alla universitet har undervisning på engelska. Om du kan fler språk och har en nivå som motsvarar B1 enligt Europarådets språkskala så har du fler  möjligheter att hitta kurser.

Du skall vara behörig till kursen på fjärde terminen Socialt arbete 4, 30hp, och du får då inte ha rester från tidigare terminer. Du ska alltså ha godkänt betyg på dina tidigare kurser terminerna 1-2 samt i delkurser från tredje terminen, undantaget inrapportering av Fältstudier 7,5hp, senast innan terminsstart för utbytesterminen.

Utbytesstudier innebär att du kan söka stipendium. För platser vid Europeiska universitet ansöker du om  Erasmus + stipendium. Även andra stipendier så som North to North stipendium kan vara aktuella inom Norden, Kanada samt Ryssland för den som åker via centrala avtal.

Alla utresande studenter från Stockholms universitet omfattas av Kammarkollegiets försäkring ”Student ut”,  en försäkring speciellt framtagen för att passa utresande utbytesstudenter. Se www.kammarkollegiet.se

 

Kontakt

Internationell koordinator
VFU-samordnare
Studievägledning
På denna sida