Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kalender

Kalendarier för institutioner och centra

27

november

Fysikum

Fysik på ForskarFredag

27

november

Naturvetenskapliga fakulteten

Möt forskare online under ForskarFredag

27

november

Romanska och klassiska institutionen

Lärsekvenser i litteraturundervisning

28

november

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Disputation Eunah Kim

30

november

Socialantropologiska institutionen

“We foreigners lived in our foreign bubble”: Colour-Blind Ideology in Expatriate Narratives

30

november

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Måndagsföreläsning: Tian'anmen 1989 som skönlitterärt motiv och kreativ katalysator

1

december

Institutionen för språkdidaktik

Högre seminarium: Agency and emotions in multilingualism: Children and language socialization

1

december

Institutet för social forskning

Social Stratification, Welfare, and Social Policy Seminar: Kirsten van Houdt (SOFI)

1

december

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

1/12 BUV Alumnevent: Barnkultur i coronans tid

2

december

Forum for Asian Studies

Open webinar: Myanmar’s 2020 election and ethnic representation

3

december

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

OBS Inställt! (KUS): Om ungdomar och graffitimålare - Alexander Aray

3

december

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS): Killens arkeologi - Kalle Berggren

3

december

Företagsekonomiska institutionen

SU Business Model Cup - final

3

december

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

BUTS - På, om, med, för, av? Etik och barns deltagande i forskning

4

december

Statistiska Institutionen

Disputation: Edgar Mauricio Bueno Castellanos

4

december

Romanska och klassiska institutionen

Voces de Abya Yala: la ecocrítica en la literatura indígena

8

december

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium 8/12

8

december

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Kollokvier i tyska och nederländska: Julia Baumann

8

december

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Forskarseminarium: Panagiotis Tselekas

10

december

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Diskursseminariet - Children's perspectives: beyond interviews

10

december

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Webinar: Enactments of norms in medicine: examining the case of uterus transplantation

11

december

Statistiska Institutionen

Disputation: Parfait Munezero

11

december

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Disputation in International Relations: Stephanie Winkler

11

december

Forum for Asian Studies

Open Lecture: The Four Faces of Civil Society

14

december

Department of Political Science

Environmental Politics after Corona

14

december

Socialantropologiska institutionen

INSTÄLLT ”Stop Shooting” Focused deterrence and crime prevention strategies in Malmö, Sweden

14

december

IIES-Institute for International Economic Studies

Thesis defense - Magnus Åhl

15

december

Institutet för social forskning

Social Stratification, Welfare, and Social Policy Seminar: Renske Keizer (Erasmus Univ. Rotterdam)

15

december

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Kollokvier i tyska och nederländska: Annika Johansson, Sara Van Meerbergen

15

december

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Forskarseminarium: Johannes Siapkas

15

december

Institutionen för språkdidaktik

Högre seminarium: Kollaborativ agens hos modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk

16

december

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Kristian Niemis disputation

17

december

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

​​​​​​​Högre Seminarium (FUFF) - om ojämlikhet i förskolan

22

december

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Forskarseminarium: Ann-Louise Schallin

31

december

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Ansök om plats för kurs på Askö 2021 - nytt datum!

31

december

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Boka Askövistelse 2021 - nytt datum!

8

januari

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Disputation Fanny Pérez Aronsson - Barn- och ungdomsvetenskap

13

januari

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Diskursseminariet - Unga Tornedalingar i Stockholm

14

januari

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium 14/1

14

januari

Företagsekonomiska institutionen

AES Forskardag 2021 - Webbinarium

21

januari

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) 21/1

28

januari

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

​​​​​​​Högre Seminarium (FUFF) - om förskollärares kroppsliga kunskaper

11

februari

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) 11/2

11

februari

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium 11/2

4

mars

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) 4/3

9

mars

Fysikum

DESIREE: Där atomkollisioner möter astrofysik

11

mars

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium 11/3

17

mars

Centrum för barnkulturforskning

Barnkultursymposium 2021

18

mars

Centrum för barnkulturforskning

40 års-jubileum för Centrum för barnkulturforskning

8

april

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) 8/4

22

april

Stockholms universitets Hållbarhetsforum 2021 - Från kris till hållbar samhällsutveckling

22

april

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium 22/4

29

april

Romanska och klassiska institutionen

Collapse and Extinction: Art, Literature and Discourse

6

maj

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) 6/5

20

maj

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium 20/5

3

juni

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) 3/6

10

juni

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium 10/6