Ett aktiv alumnverksamhet med de internationella alumnerna är en viktig källa för Stockholms universitets internationella samverkan och öppnar dörrar till ömsesidigt utbyte och samarbete. Vidare är våra tidigare studenter viktiga ambassadörer för att främja utbildningen vid Stockholms universitet och Stockholm som studiedestination.

Alumnundersökning under våren

Stockholms universitet genomför under våren en alumnundersökning som ett första steg till att etablera och utveckla en internationell alumnverksamhet vid Universitetet. Resultaten från undersökningen kommer att ligga till grund för en diskussion om förutsättningar för och förslag på aktiviteter och satsningar, för att utveckla den internationella alumnverksamheten.

Undersökningen innehåller frågor som relaterar till var tidigare studenter nu lever och arbetar, om de har stannat i Sverige eller återvänt till sina hemländer eller om de lever i en helt ny del av världen för dem. Har de börjat arbeta, och bidrog deras utbildning vid Stockholms universitet till anställningen? Hur ser de på sin utbildning vid Stockholms universitet och sin tid i Stockholm?

I mitten av april skickades en internationell alumnenkät ut till 4371 internationella mastersstudenter, som studerade vid Stockholms universitet från 2007 till 2016. I mitten av maj hade 28 % svarat på enkäten. Vår ambition är att 30 % ska ha svarat när enkäten stängs.

Handlingsplan för internationella alumner

Resultaten från den internationella alumnenkäten kommer att presenteras i slutet av augusti och en handlingsplan kommer att upprättas.

Vill du veta mer om undersökningen, vänligen kontakta vår internationella alumnkoordinator Jeanette Nordström: jeanette.nordstrom@su.se