Studenter från 151 länder vill läsa vid Stockholms universitet till hösten, största antalet sökande kommer från Bangladesh, Pakistan och Indien. Kandidatprogrammet International Business and Politics hade det största antalet sökande, 2 166 personer.

Mer information om ansökningarna till internationella program finns på den engelskspråkiga webben.