Master's Fair på campus

Rekrytering av masterstudenter
Master’s Fair arrangeras av Studentavdelningen och Samverkansavdelningen i samarbete med institutionerna vid Stockholms universitet. Aktiviteten riktar sig till presumtiva internationella och nationella studenter och syftar till att locka dem att läsa våra internationella masterprogram.

Syftet med mässan är att visa upp Stockholms universitets breda utbildningsutbud på avancerad nivå och locka till att läsa våra internationella masterprogram. Målgruppen utgörs av presumtiva studenter intresserade av att läsa ett internationellt mastersprogram och inkluderar inresande utbytesstudenter, internationella och nationella nuvarande studenter vid Stockholms universitet samt övriga allmänheten.

Mer information och anmälan till Master’s Fair 2019

För mer information och intresseanmälan