APAIE - Asia-Pacific Association for International Education

Datum: 22-26 mars 2020

Plats: Vancouver, Kanada

Syfte: Nätverka, träffa partners/potentiella partners, omvärldsbevakning. Kompetensutveckling genom deltagande i seminarier.

Anmälda från Stockholms universitet: Juridiska institutionen, Studentavdelningen

EAIE - EAIE: European Association for International Education

Datum: 24-27 september 2019

Plats: Helsingfors, Finland

Syfte: Nätverka, träffa partners/potentiella partners, omvärldsbevakning. Kompetensutveckling genom deltagande i seminarier.

Anmälda från Stockholms universitet: Nationalekonomiska institutionen, Psykologiska institutionen, Studentavdelningen

Internationaliseringsdagarna (Universitets- och högskolerådet, UHR)

Datum: 5-6 november 2019

Plats: Göteborgs universitet

Syfte: Nätverka, träffa kollegor på andra svenska lärosäten, omvärldsbevakning. Kompetensutveckling.

Anmälda från Stockholms universitet: Studentavdelningen

Årets tema: hållbar internationalisering. I år kan den som vill vara med och presentera ett projekt anmäla ett bidrag. Mer information finns på UHR:s webb.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett urval av programpunkterna som presenterades på Internationaliseringsdagarna i Uppsala, 6-7 november, 2018. Sammanfattning IDA.

För dig som vill ta del av "Internationaliseringsdagarna 2018 – från strategisk agenda till handling" i efterhand finns här de filmade passen.

NAFSA - NAFSA: Association of International Educators

Datum: 24-29 maj 2020

Plats: St. Louis, Missouri, USA 

Syfte: Nätverka, träffa partners/potentiella partners, omvärldsbevakning. Kompetensutveckling genom deltagande i seminarier.

Anmälda från Stockholms universitet:

Externa kalendarium

Universitets- och högskolerådet

ACA, Belgium (Academic Cooperation Association)