Gruppen för internationell mobilitet

Gruppen arbetar med studentutbyte, praktik, fältstudier, samt personalmobilitet och internationell studentrekrytering. Den ger också stöd till institutionernas arbete med internationalisering. Vi är uppdelade i olika team: 

Erasmus+

Team Erasmus har övergripande ansvar för lärosätesansökan och uppföljning av mobilitetsprogrammet Erasmus+, studenters stipendieansökan och utbetalning av stipendiet till utresande Erasmusstudenter- och praktikanter samt lärarmobilitet och personalfortbildning. Du kan nå teamet på funktionsadressen: erasmusutbyte@su.se

I Erasmusteamet ingår: 

 

Alexandre Beckman

Erasmus+ stipendiehandläggare

Erasmus+ lärarmobilitet

Utbytesambassadörer

alexandre.beckman@su.se

08-16 11 80

Maria Högemark

International Credit Mobility (ICM) 

CIVIS (European Civic University Alliance)

Projektsamarbeten (Erasmus Mundus, gemensamma masterprogram, Kapacitetsuppbyggnad, Kunskapsallianser och strategiska partnerskap)

maria.hogemark@su.se

08-16 21 19

Lorana Kuruzovic

Erasmus+praktik

lorana.kuruzovic@su.se

08-16 26 79

Mascha Schepers

Erasmus+personalfortbildning

CIVIS (European Civic University Alliance)

mascha.schepers@su.se

08-16 25 77


Studentmobilitet och avtal

Team studentmobilitet och avtal samordnar och utvecklar universitetsövergripande (centrala) avtal med fokus på studentmobilitet. Du kan nå teamet på funktionsadressen: studentutbyte@su.se

I teamet ingår: 

Adriana Jimenez Moreno

Studentmobilitet: Afrika, Latinamerika, Mellanöstern (Israel), Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand

Välkomstaktiviteter och Orientation Day

adriana.jimenez@su.se

08-16 48 95                    

Disa Karlsson

Studentmobilitet: Australien och Nya Zealand

Kursval för inresande utbytesstudenter genom centrala avtal

Webbredaktör och nyhetsbrev

disa.karlsson@su.se

08-16 18 42

Åsa Landes

Studentmobilitet: Kanada, Ryssland, Singapore, USA och Västindien

Avtalsfrågor

Webbredaktör

Utbytesambassadörer

asa.landes@su.se

08-16 21 29

Mascha Schepers

Studentmobilitet: Kina och nätverken north2north och Nordlys

Nordic Centre i Kina

UNICA Student Conference

Adam Mickiewicz University stipendium

mascha.schepers@su.se

08-16 25 77

 

Minor Field Studies (MFS)

Gruppen för internationell mobilitet har det övergripande ansvaret för ansökan och rapportering av MFS-programmet vid Stockholms universitet samt utlysningarna och stipendiehandläggning för sökande studenter Du kan nå MFS-handläggaren på funktionsadressen: mfs@su.se

Madelene Henriksgård                          

MFS-handläggare                     

mfs@su.se                                

08-16 12 29

 

Linnaeus Palme (LP)

Linnaeus-Palme programmet handläggs och administreras till största del på respektive institution. Lärosätets LP-samordnare ansvarar för att sprida information om programmet och för att skriva lärosätets ramansökan, i vilken institutionsansökningarna ingår. 

Maria Högemark                                      

LP-samordnare                      

maria.hogemark@su.se

08-16 21 19

 

Internationell studentrekrytering

Team Internationell studentrekrytering ansvarar för digitala- och fysiska rekryteringsaktiviteter och sökandekommunikation och arbetar även med migrationsfrågor, statistik, studentundersökningar, FAS-försäkringar, webb och digitala studentambassadörer. 

I teamet ingår: 

Tina Larsson

Samordnare internationell studentrekrytering

tina.larsson@su.se                                                      

08-16 19 43

Madelene Henriksgård

Internationell studentrekrytering

madelene.henriksgard@su.se

08-16 12 29

Disa Karlsson

Internationell studentrekrytering

disa.karlsson@su.se

08-16 18 42

Clara Tortellini

Internationell studentrekrytering                                                   

clara.tortellini@su.se

08-16 21 22

 

Stödsystem (MoveOn)

Gruppen för internationell mobilitet använder systemet MoveOn för hantering av utbytesstudenter genom centrala avtal och nätverk, som avtalsdatabas och hantering av stipendieutbetalningar. Du kan nå handläggaren på funktionsadressen: moveon@su.se

Joakim Hellberg 

Systemansvarig MoveOn      

moveon@su.se             

08-16 40 44

 

Gruppchef

Ny gruppchef tillträder 9/3 2020         

 

 

                            

 

Övriga funktionsadresser:

utbyteskoordinator@su.se För kommunikation med utbyteskoordinatorer     
courses.incoming@su.se                                              Kursval inresande studenter genom centrala avtal