Vi anordnar regelbundet webbinarier för presumtiva studenter och när antagningsbeskedet i internationella omgången publicerats i april anordnar vi även webbinarier för antagna studenter.

Webbinarier tillsammans med institutioner

Vi anordnar gärna webbinarier tillsammans med institutioner och anpassar upplägget efter institutionens önskemål. Webbinarierna spelas in i webbinarie-verktyget så att det går att publicera inspelningen på webben i efterhand, alternativt mejla länken till inspelningen till intresserade studenter. 

Boka in ett webbinarie eller kontakta oss för att få veta mer! 

  • Om du vill göra program- eller ämnesspecifika webbinarier för presumtiva studenter är du välkommen att kontakta madelene.henriksgard@su.se
  • Om du vill hålla webbinarier för din institutions antagna studenter efter att antagningsbeskedet publicerats i april är du välkommen att kontakta disa.karlsson@su.se. Disa är också kontaktperson om du vill göra riktade programspecifika webbinarier för att öka intresset hos sökande i internationella antagningsomgången inför sista ansökningsdag.

Inspelningar och kommande webbinarier

Om du vill se exempel på webbinarier finns några av våra inspelningar publicerade på webben.

Informationen om webbinarier som riktas mot de internationella studenterna finns på www.su.se/webinars