Internationalisering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Internationalisering
Welcome

Internationell verksamhet vid Stockholms universitet

Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö. Universitetsförvaltningen arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till den internationella verksamheten och på så sätt bidra till en ökad internationell samverkan genom fler in- och utresande studenter, lärare, forskare och postdocs. Här följer en presentation av hur olika avdelningar inom förvaltningen arbetar med internationella frågor.

Rekrytering av internationella medarbetare

Internationell mobilitet för anställda

Internationell studentrekrytering

Arbetar du med studentmobilitet?

Omslag folder

Frukostträffar på temat internationalisering

Kontakt internationella frågor

Vad gör Global Engagement Team?

Handlingsplan för internationalisering

Internationella nätverk och samarbeten

Civis logotype

Akademisk ordlista