Internt

Vi arbetar för närvarande på en intern personalsida för MISU med information som är specifik för institutionen och dess anställda. Nedan finns länkar till information som gäller generellt för anställda och besökare på MISU.

Informationen kommer att uppdateras vartefter vi utvecklar de interna sidorna.

 

Här finns Information for MISU employees (eng) om att:

  • Boka rum/lokal
  • Boka seminarium
  • Vilorum
  • Reseinformation
  • Inköp
  • Källsortering
 

Här listas MISUs forskare, teknisk/administrativ personal och doktorander med länkar till kontaktuppgifter.

 

Här finns information om säkerhet och arbetsmiljö på MISU (eng).

 

Handbook for visiting researchers and research students

The University has a digital handbook containing information and tips for visiting scientists and international graduate students. The handbook is primarily intended as an aid for newly-arrived international guest researchers and graduate students, who need help to orient themselves in Stockholm and Sweden. It contains tips and advice on everything from settling into a new city to apply for research funding.

Information for new employees

Get to know your workplace. Here you will find links to information about insurance, visa, schools for accompanying children, accomodation, and much more.

You and your workplace

Here, Stockholm University provides an overview of the terms of employment at Stockholm University, such as working hours, terms for vacation and parental leave, and much more.

Register your bank account

Here you can register you bank account for salary payments and similar. This link is also valid for temporary employments.

SWEDISH

Personalinformation vid Stockholms Universitet

Här beskrivs allmänna bestämmelser gällande bl.a. anställningsformer, bisysslor, jämställdhet, arbetsmiljö och hälsa, och mycket mer.

 

Som anställd vid universitetet kan du vända dig till Feelgood för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal.

På denna sida