Konferenser och seminarier

Nationellt centrum för svenska som andraspråk anordnar konferenser och seminarier för pedagoger, rektorer, förvaltningschefer och politiker som arbetar för att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande, från förskolan upp till vuxenutbildningen.

Här finner du information om konferenser och seminarier. Titta i vår kalender för att se vad som är på gång framöver.

 

Sfi-konferens hösten 2023

5 oktober bjuder vi in dig som arbetar inom sfi till en dialogkonferens i Stockholm. Förutom att få ta del av aktuell forskning och nytt sfi-material kommer du att få möjlighet att möta och samtala med kollegor från hela Sverige.

Lär mer om sfi-konferensen

 

Webbinarier för sambedömning utifrån Bygga svenska

Under hösten 2023 erbjuder vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk i samverkan med Skolverket digitala träffar för sambedömning utifrån Bygga svenska. Webbinarierna sker i Zoom och det är kostnadsfritt att delta.

Träffarna har fokus på bedömning av skriftlig färdighet och syftar till att du som lärare ska få möjlighet att pröva att använda och utveckla din kunskap om Bygga svenska.

Vi erbjuder två olika typer av träffar; en där vi tillsammans under vår ledning gör gemensamma bedömningar utifrån texter som vi väljer ut och en där du tar med dig 1-2 egna elevtexter som du vill bedöma tillsammans med andra lärare i svenska som andraspråk.

Du kan anmäla dig till flera digitala träffar. Träffarna är fristående och du kan delta på de som passar dig. Eftersom deltagarantalet är begränsat ber vi dig att respektera att anmälan är bindande.

Träffar hösten 2023

Anmäl dig genom att klicka på den träff som du är intresserad av.

19/9 Bedömningsseminarium åk 1-6 – egna medhavda

20/9 Bedömningsseminarium åk 1-6 – med elevtexter som ni kommer få ta del av på seminariet

28/9 Bedömningsseminarium åk 7-9 –  egna medhavda elevtexter

19/10 Bedömningsseminarium för språkintroduktion – med elevtexter som ni kommer att få ta del av på seminariet

 För mer information och frågor kontakta: hulya.basaran@su.se för grunskolans seminarier och mikael.olofsson@su.se angående det för språkintroduktion.

 

Alfakonferens 2023 – Vuxna invandrare med kort eller ingen tidigare skolgång

Den 19–21 april hölls den 15:e nordiska konferensen om grundläggande litteracitet för vuxna invandrare. Då samlades lärare, ledare, lärarutbildare och forskare som arbetar med språkutbildning och grundläggande läs- och skrivkunnighet för vuxna invandrare med kort eller ingen tidigare skolgång, på Gullbrannagården strax söder om Halmstad.

Ta del av program, intervjuer och material från konferensen

 

Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv.

NC bjöd den 16 januari 2020 in till en konferens "Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv". NC ville samla forskare och utbildningsaktörer för att ta avstamp i ämnets utveckling hittills och blicka framåt för att formulera vad som behöver göras framöver gällande forskning, undervisning och utbildningspolitiskt arbete kring svenska i ett andraspråksperspektiv. Här kan du ta del av konferensen i efterhand.

Ta del av presentationera från konferensen Vadan och Varthän?

 

Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid - organisation och undervisning

Under Språkintrokonferensen den 21–22 maj 2019 deltog bland annat Qarin Franker, Hülya Basaran, Monica Lindvall, Emmy-Linda Svensson & Stina Bauer och Mirjam Hagström. Under konferensdagarna förenades ny forskning med beprövade och goda undervisningserfarenheter. Vidare gavs under konferensen utrymme för workshoppar samt reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ta del av programmet till Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid - organisation och undervisning

 

Symposium i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk anordnar vart tredje år en stor nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. Det första symposiet gick av stapelen redan i oktober 1998, i Aula Magna på Stockholms universitet. 

Vid dessa symposier har forskare, lärarutbildare och lärare hållit föreläsningar som vi sedan samlat i olika rapporter. Artiklar ur symposierapporterna används som kurslitteratur i lärarutbildning och kompetensutveckling i svenska som andraspråk. Flera av dem finns nedladdningsbara här på webben.

Läs mer om våra symposier

På denna sida