Organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Organisation

Så här styrs Stockholms universitet

Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är universitetets myndighetschef.

Organisationsschema Stockholms universitet februari 2019

Organisationsschema för Stockholms universitet

Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 56 institutioner och centra, samt universitetsförvaltningen bestående av 11 avdelningar.

Universitetsförvaltningens organisationsschema februari 2019

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen består av 10 avdelningar vars uppgift är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Henrik Cederquist
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre

Universitetsdirektör
Eino Örnfeldt

Biträdande universitetsdirektör
Åsa Borin