Stockholms universitet

Hållbar samhällsutveckling är en central fråga för Stockholms universitet som genom utbildning, forskning och samverkan arbetar aktivt för att nå målen i FN:s Agenda 2030.