Stockholms universitet logo, länk till startsida

Besöksadresser och kontaktuppgifter

Här hittar du besöksadresser och kontaktinformation till universitetsövergripande funktioner och avdelningar inom universitetsförvaltningen vid Stockholms universitet.

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växeltelefon: 08-16 20 00
Registrator: registrator@su.se (besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken)
Dataskyddsombud: dso@su.se
Institutioner och centra: su.se/institutioner


Vägbeskrivning

Huvuddelen av Stockholms universitet är beläget vid Frescati.

T-banestation: Universitetet
Roslagsbanan: Universitetet
Buss: 50, 52, 540, 608, 624C, 628C, 639, 670, 676 och 680
Bil: högra sidan om Roslagsvägen från Roslagstull

Länk till Frescati på google maps

Hitta rätt – campus och byggnader vid Stockholms universitet

Intern samverkans- och innovationsrådgivning, stöd i extern forskningsfinansiering och forskningsetik, samt samordning av universitetets internationaliseringsarbete.

E-post: info@fs.su.se 
E-post: innovation@su.se
E-post: etik@fs.su.se
E-post: samverkansstod@su.se
E-post: prisma@su.se
E-post: researchprofessional@su.se
E-post: declare@su.se 

E-post: ceul@su.se

Universitetets miljöarbete

E-post: miljo@su.se

Konferenslokaler i Aula Magna och konferensservice 

E-post: konferensservice@su.se

Universitetets konstsamlingar

E-post: konstsamlingarna@su.se

Kommunikationsavdelningen är universitetets expertfunktion i kommunikationsfrågor för både intern och extern kommunikation, samt förmedling av nyheter.

Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se
E-post: redaktion@su.se
E-post: medieproduktion@su.se

Dataskyddsombud

E-post: dso@su.se

Ceremonimästare för akademiska högtider 

E-post: doktorspromotion@su.se och magisterpromotion@su.se

Universitetets organisation och styrdokument

E-post: organisation@su.se

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, Frescati
Telefon: 08-16 20 00
E-post: studentavdelningen@su.se

Infocenter (på entréplan i Studenthuset)

E-post: info@su.se
Webb: su.se/studenthuset

 

Besöksadress: Universitetsvägen 14 D
Telefon: 08-16 28 00
Registrator: registrator@su.se 
Arkivfunktionen: arkivet@su.se
Webb: su.se/biblioteket

På denna sida