Stockholms universitet

Nå våra studenter

Du som arbetsgivare har flera möjligheter att nå våra studenter, exempelvis genom att delta i arbetsmarknadsdagar eller karriärseminarier. Rekrytera studenter via karriärportalen MyCareer, eller uppdra att utforska en idé eller ett problem i studentuppsatsen.

Två studenter utomhus en vinterdag på Albano.
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Träffa våra studenter på plats vid universitetet

Som arbetsgivare kan du besöka oss, informera om din verksamhet och rekrytera direkt på plats. På Campus Frescati finns utställningsytor du kan hyra för att komma i kontakt med våra studenter. Centrala studie- och karriärvägledningen anordnar även karriärseminarier där arbetsgivare medverkar.

Kontakta oss via: karriarservice@su.se

 

Hitta rätt kandidat via MyCareer

Observera: Stockholms universitets tidigare karriärportal har stängts. Vi ser nu fram emot att lansera en ny och förbättrad karriärportal under hösten 2024. Den nya portalen kommer att erbjuda dig arbetsgivare möjligheten att annonsera jobb, praktikplatser och examensarbeten riktade till universitetets studenter och alumner. 

Registrera dig här för att få information när den nya karriärportalen lanseras

 

Studentuppsatser – en resurs för ditt företag

Har du en idé om ett ämne, ett fenomen, ett problem eller uppdrag som en student kan ta sig an inom ramen för ett uppsatsarbete? Våra studenter skriver sina akademiska uppsatser över hela terminen, oftast med start i slutet av augusti respektive januari.

På MyCareer kan du publicera förslag till uppsatsämnen helt utan kostnad. Välj ”Ladda upp examensarbete”.

Kontakta relevant institution på listan

 

Medverka på arbetsmarknadsdagarna

Arbetsmarknadsdagar för olika utbildningsområden arrangeras av studentföreningar, institutioner och fakulteter inom Stockholms universitet. Här har du ypperliga tillfällen att presentera ditt företag eller din organisation och under avslappnade former knyta kontakter med studenter från de utbildningar som är relevanta för er.

Här hittar du mer information om arbetsmarknadsdagar vid Stockholms universitet

Kontakt: För att delta - kontakta respektive arrangör som du hittar via länkarna.

 

Är du alumn och intresserad av att bidra som mentor?

Vid Stockholms universitet samordnar den centrala alumnverksamheten ett mentorskapsprogram. Mentorskapsprogrammet innebär att alumner och studenter kopplas ihop för ömsesidig nytta.

Läs om mentorskapsprogrammet

 

Kontakt

Centrala studie- och karriärvägledningen

E-post: karriarservice@su.se
 

På denna sida