Stockholms universitet logo, länk till startsida

Organisation

Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och beslut som regering och riksdag fattar. Rektor är universitetets myndighetschef och universitetsstyrelsen är högsta beslutande organ. Här får du veta mer om universitetets organisation.

Trapphuset i Filmhuset
Astrid Söderbergh Widding
doktorsavhandlingar på spiktavla
Studenter grupparbetar i bibliotek.
Poppiusros utanför Bloms hus, Frescati.