Stockholms universitet logo, länk till startsida

Årets lärare

Varje år belönar universitetet en eller flera personer med utmärkelsen Årets lärare. Genom priset vill universitetet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande.

Sedan 1992 delar Stockholms universitet ut priset Årets lärare till en eller flera pedagogiskt skickliga lärare. Det är studenter och kollegor vid universitetet som föreslår kandidater och nomineringsperioden löper från december till mars varje år.

 

Vem skulle du ge priset Årets lärare?

Har du som är student haft en engagerande lärare som inspirerat dig att lära mer? Eller har du som medarbetare en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Med en nominering till det pedagogiska priset kan du lyfta fram och premiera just din lärare eller kollega.

Nominera en riktigt bra lärare

Nomineringsperioden för Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare är öppen till början av mars varje år. Alla studenter och medarbetare kan föreslå lärare — ni kan också vara fler som nominerar i samma formulär. Din röst är viktig för att undervisningen ska kunna prioriteras och utvecklas.

 

Hur bedöms nomineringen till Årets lärare?

Priset går till lärare som uppfyller kriterierna att hen främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt erkänd undervisningsskicklighet.

Det är till dessa kriterier du ska förhålla dig när du nominerar en lärare. Försök att med egna ord beskriva varför du tycker läraren uppfyller kriterieterna och förtjänar priset.

Viktigast är att nomineringen visar lärarens pedagogiska styrkor. Det gör du genom att:

 • Beskriva situationer då lärarens undervisning bidrog till att du verkligen lärde dig något.
 • Ge olika exempel på hur läraren lyckas väcka ditt intresse för ämnet och motiverar dig att lära mer.
 • Du kan också berätta om hur läraren arbetar med t.ex. undervisningens planering och genomförande, om hen använder IT-stöd och så fall på vilket sätt? Hur går examinationen till? Vilka delar i undervisningen är det som bidrar till din kunskapsutveckling?

Tänk på att vi inte kommer att kunna bedöma alltför kortfattade motiveringar och svar. Önskat omfång är ca 100 - 500 ord per fråga i formuläret (det är fyra motiveringsfrågor). Det finns gott om plats för din text i rutorna i nomineringformuläret som har "scrollfunktion".

 

Vad är priset Årets lärare?

Stockholms universitet ska ge utbildning av hög kvalitet. Genom priset Årets lärare vill universitetet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande.

Sedan 1992 belönar universitetet årligen en eller flera pedagogiskt skickliga lärare med ett pris om numera 50 000 kronor och ett diplom, som delas ut vid den promotions- och installationshögtidligheten i Stadshuset. Prisbeloppet ska användas för att ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Du som är student eller anställd vid universitetet kan föreslå en framstående lärare som ska få priset!

Vilka kan nominera till Årets lärare?

Det är studenter och medarbetare vid Stockholms universitet som kan nominera kandidater till Årets lärare. Nomineringsperioden löper från januari till mars.

Vilka kan nomineras till priset? 

De som kan nomineras till priset är alla anställda vid universitetet som har undervisningsuppdrag. En lärare kan normalt bara tilldelas priset en gång.

Vem beslutar om priset och hur går beslutsprocessen till? 

 • Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).
 • Nomineringarna som skickats in sorteras per institution och vetenskapsområde. Därefter skickas nomineringarna till respektive institution.
 • Varje institution prioriterar fram en kandidat tillsammans med studentrepresentanter och skriver en motivering baserad på de kriterier som gäller för priset.
 • Institutionernas prioriterade och motiverade nomineringar, samt de ursprungliga nomineringarna för dessa, anonymiseras för att sedan bedömas av en arbetsgrupp som består av erfarna högskolepedagogiskt sakkunniga och representanter från Stockholms universitets studentkår.
 • Arbetsgruppen tar fram ett förslag på tätgrupp med 10 kandidater bland de nominerade.
 • CeUL:s styrelse behandlar arbetsgruppens förslag på tätgrupp och kandidaterna rangordnas.
 • Den slutliga rangordningen lämnas därefter till vicerektorer och rektorat för slutligt urval av en till fem pristagare.
 • Rektor fattar beslut om pristagare vid rektorsföredragning i juni.

När offentliggörs pristagarna? 

Pristagarna offentliggörs i juni på universitetswebben. Och pristagarna meddelas och bjuds till installations- och promotionshögtiden i september, då de mottar diplom.

Vad består priset av? 

Priset består av ett diplom och en prissumma om 50 000 kr som utbetalas till pristagarens institution/enhet och ska användas för lärarens fortsatta kompetensutveckling.

Regler för priset Årets lärare

 

Tidigare pristagare av Årets lärare

Årets lärarpristagare 2022

2021 års pristagare med motiveringar

Tidigare pristagare av Årets lärare

 

Kontakt

Centrum för universitetslärarutbildning (Ceul)

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se
Telefon: 08-16 22 78

På denna sida