Stockholms universitet

Akademiska högtider

Stockholms universitet arrangerar varje år ett antal akademiska högtider. En gång om året hålls den största, installations- och promotionshögtiden, där doktorspromotionen är en examenshögtid och ursprungligen ett bevis på yrkesskicklighet medan professorsinstallationen är ett välkomnande av nyanställda professorer till universitetet. Två gånger per år hålls också magisterpromotionen för att uppmärksamma de personer som tagit en magister- eller masterexamen.

2024 års ceremonier

  • Magisterpromotion i Aula Magna den 24 maj
  • Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus den 27 september
  • Magisterpromotion i Aula Magna den 15 november