Stockholms universitet logo, länk till startsida

Installations- och promotionshögtid

Bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige är professorsinstallationen och doktorspromotionen de främsta, båda med anor från medeltiden.

Under en högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid universitetet. Även hedersdoktorer och jubeldoktorer promoveras vid detta tillfälle.

Professorsinstallationen är den del av ceremonin där de professorer som tillträtt sin tjänst under föregående år högtidligen välkomnas i sin tjänst.

Doktorspromotionen

Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Den har ytterst sina rötter i europeisk medeltid och dess universitet och är en examenspromotion, den rituella övergången i en människas liv från ett stadium till ett annat och ursprungligen ett bevis på yrkesskicklighet. Ordet ”promovera” kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra. Endast de som avlagt doktorsexamen kan låta sig promoveras. 

Doktorspromotionen har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor, utsedd av fakulteten, som promoverar doktorerna. 

Under högtiden utdelas även universitetets guldmedaljer och pedagogiska pris.

Professorsinstallationen

Professorsinstallationen är det tillfälle då de nya professorerna välkomnas till universitetet samtidigt som deras olika ämnesområden uppmärksammas. Termen ”installation” kommer från den kyrkliga ritualen då en domkapitelsmedlem fördes in i koret och fick inta sin plats i en korstol, på latin stallum.

Till skillnad från doktorspromotionen är det en högtid som är gemensam för samtliga fakulteter vid universitetet och det är därför universitetets rektor installerar de nyutnämnda professorerna.


 

Kommande högtider

Kommande installations- och promotionshögtider äger rum, om pandemiläget så tillåter, följande datum:

 • 11 mars 2022
  2020 års framflyttade installations- och promotionshögtid
  Doktorer som disputerat och tagit ut sin examen 1/7-19 - 30/6-20
  Professorer (anställda/befordrade) om tillträtt sin tjänst 1/7-19 - 30/6-20
 • 8 april 2022
  2021 års framflyttade installations- och promotionshögtid
  Doktorer som disputerat och tagit ut sin examen 1/7-20 - 30/6-21
  Professorer (anställda/befordrade) som tillträtt tjänsten 1/7-20 - 30/6-21
 • 30 september 2022
  2022 års ordinarie installations- och promotionshögtid
  Doktorer som disputerat och tagit ut sin examen 1/7-21 - 30/6-22
  Professorer (anställda/befordrade) som tillträtt tjänsten 1/7-21 - 30/6-22

Mer information för deltagare kommer att publiceras här.

 

E-post doktorspromotion@su.se

Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare
Telefon: 08-164716

Ingrid Harris, evenemangskoordinator
Telefon: 08-164908

Besöksadress:
Spökslottet, Drottninggatan 116

Postadress:
Stockholms universitet
Ledningssekretariatet
106 91 Stockholm

På denna sida