Stockholms universitet

Stockholmspriset i kriminologi

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som instiftats med stöd av Justitiedepartementet. Det delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Nomineringsperiod för 2025 år pris stänger den första maj 2024.

  • Tillkännagivanden av vinnare av Stockholmspriset i kriminologi sker i juni.
  • Prisceremonin sker i Stockholms Stadshus och sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium.

IREG Observatory placerar Stockholmspriset i kriminologi på första plats i kategorin ”Akademiska priser inom samhällsvetenskap och humaniora”. Listan visar olika akademiska prisers anseende inom den akademiska världen. IREG:s lista är inte en direkt rankning av akademiska priser, utan ska snarare ses som ett riktmärke.

IREG:s lista på internationella akademiska priser (på engelska)

 

Nomineringskriterier

Priset delas ut för framstående bedrifter dels inom kriminologisk forskning, dels inom den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Den nominerade måste vara en levande, fysisk person som är villig och har möjlighet att själv ta emot Stockholmspriset i kriminologi och hålla ett tacktal i Stockholm på ett givet datum.

 

Senaste pristagarna av Stockholmspriset i kriminologi

2023 tilldelades priset till Beatriz Magaloni vid en ceremoni i Stockholms stadshus.

Läs mer om pristagaren och motiveringen

Du kan läsa mer om tidigare pristagarna och deras arbete på institutionens engelska webbplats.

 

 

Prisceremonin i Stadshuset

Kriminologipriset delades ut för första gången i juni 2006 på Stadshuset i Stockholm. Ceremonin sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium.

Gyllene salen i Stockholms stadshus
Foto: Yanan Li

Prissumman uppgår till minst 1 miljon kronor. Priset tilldelas en pristagare årligen men kan även delas av fler pristagare samtidigt. En oavhängig jury väljer och utser pristagare efter inkomna nomineringar. Juryn består av medlemmar vilka representerar såväl forskningen som den praktiska tillämpningen.

 

Processen med att utse en vinnare sköts av en jury - ett oberoende internationellt organ som väljer ut prisvinnarna med de nomineringar som inkommit som grund. Juryn består av framstående kriminologer som exempelvis internationellt erkända forskare, juridiska tjänstemän och tidigare privinnare.

Juryn har valt Lawrence Sherman och Jerzy Sarnecki till att inneha det delade ordförandeskapet.

Mer information om kriminologipriset, tidigare pristagare, stiftelsen och donationer finns på institutionens webbplats

 

Kontakt

Frågor om symposiet, Stockholmspriset i kriminologi eller prisceremonin?

Priset

Har du frågor om Stockholmspriset i kriminologi,  kontakta:

Malin Andersson, prisadministration, Stockholms universitet

E-post: criminologyprize@su.se

Symposiet 

Har du frågor om Stockholm Criminology Symposium eller prisceremonin, kontakta:

Sara Jilmstad, symposiets kontor
E-post: symposium@bra.se

Webbplats för Stockholm Criminology Symposium

Juryn 

Jerzy Sarnecki, ordförande
E-post: jerzy.sarnecki@criminology.su.se

Lawrence W. Sherman, ordförande
E-post: ls434@cam.ac.uk

På denna sida