Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

Fact Sheet: Konsten att förstå MSY

MSY står för maximal hållbar avkastning och kan beskrivas som det största årliga uttag ett fiskebestånd kan producera på lång sikt. Begreppet är ifrågasatt, men det är ändå viktigt att förstå för alla som är involverade i fiskeförvaltning.

Ekosystembaserad förvaltning – rapport från Havsmiljöinstitutet

Ekosystembaserad förvaltning som metod

En ekosystembaserad förvaltning ska präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. I en ny rapport från Havsmiljöinstitutet diskuteras ekosystembaserad förvaltning som metod för att hantera negativa miljötrender och oklara orsakssamband.

Foto: Witthaya Prasongsin/Mostphotos

Baltic Breakfast: Farliga ämnen och cocktaileffekten

Vid november månads Baltic breakfast presenterade regeringens särskilda utredare, professor Christina Rudén från Stockholms universitet ACES, sin nya utredning om cocktaileffekten av kemikalier.

Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Hur stöder virtuella verktyg förvaltningen av Östersjön?

En ny policy brief från projektet BONUS DESTONY ger en översikt över de virtuella verktyg, så kallade beslutsstödssystem, som finns för förvaltningen av Östersjöns ekosystem. Hur tillgängliga är de? Och hur väl stöder de en ekosystembaserad förvaltning? 

Kemikalier vid Östersjön

Rapport 1/2019: Miljögifter i Östersjön – en exposé

Mängden kemikalier i samhället har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Många av dem har nått havet, vilket lett till skadliga effekter på växter och djur. En ny del i Östersjöcentrums rapportserie berättar om miljögifterna i Östersjön, var de kommer ifrån och hur de påverkat miljön.