Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus 

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.

Simmande sillstim

Fem forskare i SvD: ”Värna kustmiljön – inte storskalig fiskeindustri”

Utfiskningen av sill/strömming kan få mycket allvarliga konsekvenser för kustekosystemen. Regeringen och ansvarig myndighet kan inte längre ducka för problemet. Värna kustmiljön, inte det storskaliga industrifisket och flytta ut trålgränsen, skriver forskare i SvD Debatt idag.

Omslaget till rapporten

Bättre vatten i Stockholms skärgård

Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i Stockholms inre skärgård. Denna glädjande utveckling visar undersökningar som utförs av Stockholms universitet. Dessutom om Levande vikar, spiggvågen, och kommuners åtgärdsarbete.

Linda Kumblad med flera ute på provtagning.

Komplexa utmaningar kräver nya samarbetsmetoder

Kunskaper om hur en utmaning uppstod. Många olika typer av expertis. En gemensam målbild. Och en aktiv dialog. Fyra viktiga principer för lyckat resultat om svåra problem. Det slås fast i en vetenskaplig studie gjord vid Östersjöcentrum och Stockholm Resilience Centre.

Avloppsvatten rinner ut i havet

Kemikalier i avloppsvatten

Tusentals kemikalier används i våra samhällen, men kunskapen om hur de flesta av dem sprids i miljön är dålig. Emma Undeman och Marie Löf föreslår därför att man förbättrar övervakningen i avloppsreningsverken.

Baltic Breakfast - Foto: Mona Wallin

Baltic Breakfast

Varje månad arrangerar vi frukostseminarier, där den senaste kunskapen i centrala miljöfrågor för Östersjön presenteras. Här får alla som arbetar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen möjlighet att mötas och diskutera utmaningar tillsammans med forskare.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Nytt på YouTube

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube