Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Foto: Tomas Järnetun/Azote

Baltic Breakfast: Framtidens Östersjön – hopp eller flopp?

Välkomna på Baltic Breakfast den 2 oktober 2019 om övergödning och dess ekosystemeffekter i ett framtida Östersjön.

Legacy P gris

Policy Brief: Fosforarvet på land måste åtgärdas

De direkta utsläppen av fosfor till Östersjön har minskat de senaste decennierna, men kvar på land finns stora lager av fosfor som byggts upp under åren. Att minska detta fosforlager är viktigt för att utsläppen ska fortsätta minska.

Mikrofon

Hur mår Östersjön egentligen, och spelar det någon roll?

Närmare 400 Östersjöforskare samlades under Baltic Sea Science Congress för att dela kunskap om Östersjön och staka ut en riktning för framtiden. Kongressen öppnades med en "mock press conference" där fem forskare frågades ut av välrenommerade journalister.

Utvidgade Livet i havet

Nya Livet i havet - nu med havsarter från hela Sverige

Sommaren är här, och många av havets invånare stöter du på när du badar, åker båt eller vandrar längs havsstränderna. Men vilka är dessa växter och djur? Över fyrahundra av dem presenteras på den nylanserade sajten Livet i havet, som nu uppdaterats med arter från Sveriges alla havsområden.

Havsutsikt nr 1/2019

Havsutsikt 1/2019 - Båtliv, kemikalier och bubbelrev

Sommaren är här och med den båtlivet. Men hur påverkas miljön av alla fritidsbåtar? Och vad ska man göra för att slippa påväxt av till exempel havstulpaner på sin båt? Om detta och mycket annat finns att läsa i Havsutsikt 1/2019.

Gödselhantering, övergödning

Åtgärdsarbetet i Sverige måste fortsätta, öka och riktas rätt

I en debattartikel i Altinget den 28 maj 2019 pekar WWF på behovet av fortsatta åtgärder för att motverka övergödningen i Östersjön. Östersjöcentrum instämmer i en replik i att fortsatta åtgärder behövs och har i ett pm sammanfattat vad forskningen säger om vilka åtgärder som är viktigast att fokusera på.

Marlene REACH

Forskare kräver ökad transparens inom REACH

EU:s kemikalielagstiftning REACH kallas ofta världens bästa. Men det hjälper inte att kraven på producenterna och importörerna är hårda på pappret om de underlag som de lämnar till kemikaliemyndigheten inte granskas. Det menar forskare vid Stockholms universitet som i en ny policy brief kräver större transparens och bättre kontroll inom REACH.