Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Foto: Witthaya Prasongsin/Mostphotos

Baltic Breakfast: Farliga ämnen och cocktaileffekten

Vid november månads Baltic breakfast presenterade regeringens särskilda utredare, professor Christina Rudén från Stockholms universitet ACES, sin nya utredning om cocktaileffekten av kemikalier.

Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Hur stöder virtuella verktyg förvaltningen av Östersjön?

En ny policy brief från projektet BONUS DESTONY ger en översikt över de virtuella verktyg, så kallade beslutsstödssystem, som finns för förvaltningen av Östersjöns ekosystem. Hur tillgängliga är de? Och hur väl stöder de en ekosystembaserad förvaltning? 

Kemikalier vid Östersjön

Miljögifternas historia i ny rapport

Mängden kemikalier i samhället har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Många av dem har nått havet, vilket lett till skadliga effekter på växter och djur. En ny del i Östersjöcentrums rapportserie berättar om miljögifterna i Östersjön, var de kommer ifrån och hur de påverkat miljön.

Havsmiljöinstitutets båtrapport

Så påverkar fritidsbåtarna miljön

I Sverige finns idag över 700 000 fritidsbåtar och 120 000 bryggor. Sammantaget har dessa en betydande påverkan på miljön och grunda skyddade områden är extra känsliga. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet har sammanställt båtarnas miljöpåverkan och ger förslag på hur den kan minskas.

Simmande sillstim

Policy brief: Minska sill- och skarpsillsfisket för torskens skull

Östersjöns största torskbestånd står på randen till kollaps. Inför EU-förhandlingarna om nästa års fiskekvoter föreslår Östersjöcentrum en rad åtgärder som kan bidra till att häva krisen.